Svensk kan vara lite svårt

I sin dekning av det svenske valget brakte NRK mandag kveld en artikkel (basert på en sak fra svenske TT) om at påtroppende statsminister Löfven sier nei til å ta Vänsterpartiet (SVs søsterparti) med i regjeringen. Vänsterpartiet-leder Jonas Sjöstedt er skuffet, men ønsker fortsatt å samarbeide med Löfvens regjering om statsbudsjettet – dog på tydelige betingelser, forteller NRK:

– Parallelt med budsjettet må vi jobbe for gevinster for velferden. Får vi ikke gjennom det kommer vi ikke til å støtte budsjettet, sier Sjöstedt.

Ifølge NRK krever Sjöstedt altså at regjeringen skal jobbe for «gevinster for velferden» – noe som formodentlig skal forstås som ‘økte bevilgninger til velferden’ – men det er litt uklart hvorfor dette skal skje «parallelt med budsjettet», når man skulle tro at det var nettopp i et statsbudsjett at det var naturlig å vedta slike økte bevilgninger. Men hvis går til den svenske originalen, så finner vi at det Sjöstedt faktisk sa (min uth.) var at:

Parallellt med budgetarbetet ska det göras en uppgörelse om vinster i välfärden som vi är nöjda med. Får vi inte det så blir det ingen budgetuppgörelse.

Og «vinster i välfärden» betyr ikke «gevinster for velferden», men «utbytte innenfor velferdssektoren» – og Vänsterpartiets aller fremste kampsak i denne valgkampen har vært å fjerne denne muligheten, ved å innføre utbytteforbud for alle private selskaper som tilbyr velferdstjenester.  Man skal ikke lenger enn til aller første treffet på Google-søket «sjöstedt budget vinster i välfärden» før man finner en annen, to uker gammel, TT-artikkel der Sjöstedts standpunkt kommer uttrykkelig fram (min uth.):

Vi kan förhandla om en budget, sade Sjöstedt.

– Vinster i välfärden är vår viktigaste fråga och det kommer självklart upp i en sådan förhandling. Vi kommer att göra allt vi kan för att få bort dem.

Men på denne siden av Kjølen er denne kampsaken altså blitt til et bastant krav om at Vänsterpartiet forlanger å få gjennom «gevinster for velferden». (Og, ja, de mener selvsagt at et slikt utbytte vil medføre en ‘gevinst’ for velferden generelt, men jeg tror neppe det var noen slik forståelse som lå til grunn for NRKs formulering.)