Faktisk-kommentarer (oppdateres fortløpende)

Etter at jeg nylig kritiserte mange av de som gikk til angrep på Faktisk.no før de overhodet hadde fått vist seg frem i praksis, har jeg selvsagt også en del kommentarer til det vi nå har fått se fra dem i løpet av de tre ukene siden oppstarten.

For å unngå at dette skal ta form av en helt avsindig lang kommentar som ikke dukker opp før (enda mer) forsinket, kommer jeg til å legge ut (relativt) korte enkelt-kommentarer, som lenkes til fra dette blogginnlegget etterhvert som de kommer (og som ikke kommer opp som egne innlegg, så leserne får sjekke tilbake til dette innlegget for å få med seg nye oppdateringer).

De enkelte kommentarene kommer til å komme litt etter innfallsmetoden og ikke nødvendigvis i noen prioritert rekkefølge, så det er ingen grunn til å ta det som noe uttrykk for min overordnende holdning til prosjektet dersom de 3-4 første kommentarene heller i samme retning, eller at jeg ikke bryr meg om X bare fordi det tar litt tid før jeg nevner noe om X.

Småskjev lansering

Detaljert men betimelig om makroner

Når man omskriver utsagnet og utroper omskrivningen som «helt feil»

Metode og utvelgelseskriterier

Hagen og hijab

Visuell utforming og design

Riktig konklusjon om privatskoler, forvirret argumentasjon

Fraværende sjekk av fraværsgrense-påstander

Ingen overvåker journalistene

Dagens Næringsliv har fått fingrene i et brev som Liv Signe Navarsetes tidligere kommunikasjonssjef Torvild Sveen har sendt til valgkomiteen i Senterpartiet, og står rimeligvis saken stort opp:

Frontalangrep på Navarsete

Den tidligere kommunikasjonssjefen i Sp, Torvild Sveen, har i et fortrolig brev beskrevet hvordan Liv Signe Navarsete har mistenkeliggjort og overvåket Ola Borten Moe.

Formuleringen «mistenkeliggjort og overvåket» er sitat fra Sveens brev, men foranledningen er denne:

I forbindelse med landsmøtet i Oljeindustriens landsforening 20. oktober 2011 forlangte sågar Navarsete i AU dagen før at hun skulle godkjenne manuset til Borten Moe. Hun krevde at det skulle nedfelles i protokollen til arbeidsutvalget i Senterpartiet. Det ble ikke protokollført, men han skulle holde en tale om regjeringens oljepolitikk – en politikk til og med Navarsete hadde godkjent som medlem av statsrådet. Enda stolte hun ikke på at han kunne framføre regjeringens budskap.

Jeg har ingen problemer med å se at dette er uttrykk for en uvanlig høy grad av mistillit innad i partiledelsen og behov av å føre kontroll med nære medarbeidere, og at det er derfor er svært rimelig at både Sveen og mediene trekker frem denne episoden. Men når «mistenkeliggjøring og overvåkning» løsrives fra konteksten og fremheves i ingressen (eller endog i overskriften, som hos NRK («– Navarsete overvåket Ola Borten Moe«) og Dagbladet («Tidligere Sp-pressesjef sier Navarsete mistenkeliggjorde og overvåket Ola Borten Moe«), så får leseren snarere inntrykk av at Navarsete hadde installert skjult mikrofon på Borten Moes kontor, eller i hvert fall bedt sekretærene hans om å rapportere om alle hans aktiviteter.

Det hadde vært en fordel om redaktørene kunne holdt litt bedre oppsyn med at journalistene deres ikke utstyrer artiklene med overdramatiserende overskrifter og ingresser – men de vil vel unngå å bli beskyldt for å overvåke sine egne ansatte….