Alarmistisk om nettmobbing

En litt kortere versjon av artikkelen er publisert hos Dagbladet.

I en kronikk i VG 1. august advarer Telenor-direktør Berit Svendsen mot den høye forekomsten av nettmobbing i Norge, og refser norske foreldre for å «nekte [] å innse realitetene«.

Svendsen viser til at «andelen barn i Norge som sier de opplever nettmobbing har økt fra 13 til 15 prosent på to år«, og at selv om 65 prosent av foreldre (med barn i denne alderen) mener nettmobbingen er et problem for dagens barn og unge. så er «anerkjennelsen [] til liten hjelp da kun 14 prosent tror den digitale plagingen angår egne barn.» Dette mener hun viser at altfor mange foreldre «svikter» og «er for naive«, ved at de «tror at dette ikke gjelder våre egne barn«.

Svendsen kommenterer imidlertid ikke det faktum at de to prosentandelene (barn som opplever mobbing og foreldre som mener dette rammer egne barn) er nesten identiske. Selv om det helt sikkert vil være noe manglende overlapp her (noen foreldre vil ikke være klar over at barnet deres mobbes, mens andre vil tro at det skjer selv om det faktisk er tilfelle), så burde tallene i utgangspunktet tilsi at foreldrene har et ganske korrekt og realistisk bilde av omfanget.
Les videre