Dagens sitat: Neal Stephenson om medarbeiderevalueringer

Det har i det siste vært mye snakk om karakterbaserte vurderinger, enten det er av ansatte i bedrifter som Telenor og Statoil, eller av elever i barneskolen.
(Det skal i rettferdighetens navn sies at elevene ikke vurderes med tallkarakterer, men med fjes i forskjellig farge. Dette formodentlig ut fra en tankegang om at det er mindre belastende for en 6-åring å få tilbakemelding i form av et rødt ‘surefjes’ enn i form av tallkarakteren ‘2’.) Les videre