Opphaussing om AAP

En litt kortere versjon av artikkelen er publisert hos Manifest Tidsskrift.

Etter at jeg og Majken Aune Olsen sist høst skrev i Dagbladet om NRKs grovt villedende fremstilling av arbeidsavklaringspenger som «NAVs mest lukrative ytelse», kom det samme uke et svar fra NRKs reportasjeredaktør Anders Børringbo.

Børringbo innrømmer at de «kunne vært noe mer presise i ordvalget rundt dette i de første sakene«, men forsvarer seg med at «Flere mener at AAP er en av de mest økonomisk gunstige ordningene hos NAV for de under 30«.

Som påpekt i vår opprinnelige kronikk, er dette en temmelig banal og intetsigende opplysning. Gitt hvor få og begrensede alternativer som finnes for denne snevre gruppen, kan nær sagt hver eneste ordning betegnes som «en av de mest økonomisk gunstige». (Siden en eller annen ordning jo alltid vil måtte være ‘best’, kan man jo også snu på det og utfordre Børringbo på hvilke andre ordninger som alternativt burde vært gunstigere enn AAP (eller identiske).)

Børringbo forsvarer dernest NRKs vinkling med at «NAV [har] selv tatt til orde for å kutte i støtten fordi det for mange lønner seg med AAP fremfor å jobbe» – uten å spesifisere eller kildebelegge hvem dette er snakk om eller hvor «mange» de utgjør.

Les videre

Journalister tar lett på statistikk

Artikkel er også publisert på Journalisten.no.

Unge tar lettere på trygdesvindel

meldte NAV på onsdag, med utgangspunkt i siste utgave av deres befolkningsundersøkelse om trygdemisbruk.

I Aftenpostens versjon av saken er overskriften blitt til «Mange unge tar lett på trygdesvindel«, som underbygges med at:

Kun tre av fire under 30 år mener Nav-svindel er meget alvorlig. I aldersgruppen over 45 år er andelen 92 prosent. (…) Undersøkelsen viser at ungdom er mindre negative til Nav-svindel enn eldre folk.

Og det er korrekt at antall unge som (ifølge undersøkelsen) rubriserer trygdesvindel som «meget alvorlig«, ligger 16 prosentpoeng lavere enn de eldste aldersgruppene og 12 prosentpoeng lavere enn gjennomsnittet for hele befolkningen.

Men det som ikke nevnes med ett ord (verken i NAV-artikkelen eller hos Aftenposten), er at størstedelen av dette avviket skyldes at en større andel anser trygdesvindel som «ganske alvorlig«. Hvis vi slår sammen «meget alvorlig» og «ganske alvorlig«-gruppene, så er det 94% av de unge som mener at trygdesvindel er alvorlig (mot 97% i hele befolkningen). Med denne kategoriseringen sitter vi altså igjen med et sprik på bare tre prosentpoeng. (Dette spriket skyldes i sin helhet at det er flere unge som svarer «vet ikke» på spørsmålet – «litt alvorlig» og «ikke alvorlig«-gruppene er like forsvinnende små for unge som for alle andre aldersgrupper.).

Les videre

Lenkesamling uke 47

En kronikk i Nature gir en aldeles glitrende innføring i hvordan man bør lese undersøkelser og forskningsstudier med et kritisk og skeptisk blikk. Hvis alle forskere, journalister og kommentarer leste og tok til seg disse tre-fire sidene, ville halvparten av innleggene på denne bloggen vært overflødige.

Per Anders Madsen markerer seg igjen som den mest sobert fornuftige kommentatoren i Aftenposten (og kanskje norsk media som helhet), denne gangen med en anmeldelse av filosofiprofessor Arne Johan Vetlesens essaysamling Studier i ondskap, om 22. juli og Anders Behring Breivik.

Asker og Bærums Budstikke bringer oss siste episode i den endeløse føljetongen om meningløst Nav-byråkrati.

Guardian gir et deprimerende bilde av konsekvensene som varslere i arbeidslivet utsettes for.

Hva er egentlig enn trussel?

I forbindelse med at en NAV-ansatt ble knivstukket og alvorlig skadet på Ammerud på mandag det tragiske dødsfallet til en NAV-ansatt som ble knivstukket på jobb, har man pånytt trukket frem statistikken om at «I 2012 ble det rapportert om 1261 tilfeller av trusler og vold mot NAV-ansatte». På Dagsnytt 18 var NAV-direktør Joakim Lystad fremme med påpekningen om at bare 3-4% av disse hendelsene dreide seg om fysiske angrep – men at det altså var snakk om ytterligere 1200 «hendelser med vold og trusler».

Da kan det være nødvendig å se på hvordan summen av «rapporterte hendelser» fordeler seg:
Les videre