Myteknusefisking om Israel/Palestina

I lørdagens BT, Stavanger Aftenblad og Nordlys (sistnevnte uten betalingsmur) setter journalistogforfatter Morten Strøksnes seg fore å tilbakevise fem «seiglivede myter» om konflikten mellom Israel og palestinerne. Dessverre ender myteknusingen opp med å selv være sørgelig ensidig og unyansert på en rekke punkter – enten ved at Strøksnes (i likhet med svært mange andre på begge sider av denne konflikten) presenterer kun de fakta som taler imot den ene side, og utelater essensiell kontekst; eller ved direkte feilinformasjon. Derfor dette blogginnlegget – som etter beste evne skal forsøke å ikke være et partsinnlegg (ikke i den overordnede debatten, og i hvert fall ikke i dagens krigføring), men forhåpentligvis bidra med en del faktakorrigeringer (noen vesentlige, noen mindre) til Strøksnes’ fremstilling av konfliktens historikk. (Ettersom jeg kun kommer til å ta for meg de punktene der jeg har direkte innvendinger mot Strøknes’ virkelighetsbeskrivelse, bør man heller ikke forvente at dette innlegget skal gi noe komplett og fullstendig bilde av alle sidene ved konflikten. Tvert imot – siden Strøksnes’ kronikk helt og holdent retter seg mot å tilbakevise myter som han mener er konstruert i Israels favør, så vil mitt tilsvar med korreksjoner nødvendigvis måtte handle om å påpeke opplysninger som taler i motsatt retning, uten at man dermed kan/skal anta dette er dekkende for totalbildet av konflikten.  Vær derfor så snill å ikke protester på alle ting som jeg ikke har tatt med i et innlegg som allerede er i overkant langt – selv om dere selvsagt gjerne må påpeke eventuelle direkte feil eller grove unnlatelser som dere mener at jeg har begått.) Les videre