Reservasjonsrettsstaten

I Vårt Land i fjor, og nå nylig på NRK tar etikkforsker Morten Magelssen [tilføyelse mars 2015: som nå også er medlem av regjeringens nyoppnevnte samvittighetsfrihets-utvalg] til orde for at ikke bare leger, men også f.eks. lærere og polititjenestemenn bør få reservere seg mot arbeidsoppgaver som strider mot deres samvittighet – vel å merke under den forutsetning at andre kolleger kan utføre samme oppgaven i deres sted, slik at verken arbeidsgiver eller brukere blir skadelidende.

Tommelfingerregelen vil ifølge Magelssen hele veien være todelt:

• At det for den enkelte yrkesutøver står en dyp overbevisning på spill.

• At ønsket kan etterkommes uten at andre viktige interesser krenkes.

– Hva med en lærer som er sterkt uenig i noe i pensum? Bør vedkommende kunne fritas fra å undervise om det?

– Jeg tror prinsippet kan gjøres gjeldende også her, så lenge det er praktisk gjennomførbart, sier Magelssen.

– Hva med statstjenestemenn? Skal de kunne nekte å sette i verk politisk fattede avgjørelser de er uenige i?

– De fleste vil nok tenke at svaret er nei. Jeg tenker ja, hvis det er en spesielt viktig sak for vedkommende og det kan løses praktisk, sier Magelssen.

Det synes ikke å være ikke noen prinsipiell grunn til at Magelssens argumentasjon skal stoppe ved politi og lærere, så vi kan jo bare forestille oss hvordan situasjonen kan bli dersom dette også utvides til ansatte i varehandelen…. Les videre