NRK villeder om arbeidsavklaringspenger

Majken Aune Olsen og jeg har skrevet en artikkel sammen om NRKs villedende reportasje om arbeidsavklaringspenger. Kortversjonen er publisert hos Dagbladet, og langversjonen kan leses her.