Men hva var egentlig spørsmålet om kronprinsbarna?

En stadig gjenganger når media skal rapportere om meningsmålinger og undersøkelser, er at journalistene ikke evner eller gidder å være presise med hva deltagerne i undersøkelsen faktisk ble spurt om. Ofte ser vi at den fremstillingen som gis i overskriften, om at «Flertallet av de spurte mener at ___», slett ikke stemmer med det spørsmålet som de faktisk svarte på. Les videre