Dagens konspirasjonsteori: Hvorfor KRLE?

[Siden KRLE har vært så smått i vinden igjen denne uken, med aktivitet både fra biskoper og fra statsråd, har jeg dykket ned i min virtuelle arkivskuff og funnet dette innlegget som aldri ble helt ferdigskrevet i fjor høst:]

Siden regjeringsavtalen ble offentligjort, har det vært mange som har ristet på hodet og stilt spørsmål ved hvorfor i all verden de fire borgerlige har gått inn for et såpass kontroversielt og i stor grad rent symbolsk tiltak. Vel, her er en lettere konspiratorisk analyse fra et partitaktisk standpunkt: Les videre

Dagens sitat: Mangfold kontra nasjonale standarder

KrFs utdanningspolitiske talsmann Anders Tyvand forsvarer på Dagsnytt 18 avtalen om å endre det nåværende RLE-faget til et KRLE-fag med (minst) 55% kristendom i undervisningen:

Det som har blitt resultatet etter at bestemmelsen om en viss andel kristendom ble fjerna [i 2008], er jo at dette faget nå praktiseres svært ulikt fra skole til skole. Når vi nå får dette inn igjen, så kommer vi til å få et mer likt KRLE-fag over hele landet, og det tror jeg er bra.

Det er unektelig litt overraskende å høre KrF klage over at det er for mye mangfold og variasjon i skolen – men vi kan jo håpe på at de etterhvert legger det samme prinsippet om «likhet over hele landet» til grunn også når det gjelder hvilke tjenester landets fastleger skal tilby sine pasienter….

Dagens sitat: KRL som fellesfag

Undertegnede benytter anledningen til å sette ny rekord i å strekke begrepet «Dagens sitat».
Dette var nemlig fra en debatt midt på 90-tallet om innføringen av et felles KRL-fag, og hvor glimrende det ville fungere å la elever fra mange forskjellige religioner følge samme undervisning:

For eksempel, hvis de kristne barna skal tegne Jesus, så kan de muslimske barna tegne Muhammed isteden.

Det var da det, og itte nå…

Dagens sitat: KRLE med stor K*

Avstemning: Hvilket sitat fra TV2s artikkel om den nye regjeringens KRLE-forlik er morsomt?

1) TV2s noe særegne oppfatning av dagens tilstand i skolen:

KrF gjeninnfører kristendom i religionsfaget på skolen

2) Knut Arild Hareides begrunnelse for hvorfor man bør gjeninnføre øke mengden undervisning om kristendom i skolen:

Det var jo kirken som i sin tid startet skolen, så det er viktig med kunnskap om kristendommen i skolen.

*) Ja, jeg vet at KRLE også skrives med stor R, L og E, men dere skjønner hva jeg mener, ikke sant?