Opphaussing om AAP

En litt kortere versjon av artikkelen er publisert hos Manifest Tidsskrift.

Etter at jeg og Majken Aune Olsen sist høst skrev i Dagbladet om NRKs grovt villedende fremstilling av arbeidsavklaringspenger som «NAVs mest lukrative ytelse», kom det samme uke et svar fra NRKs reportasjeredaktør Anders Børringbo.

Børringbo innrømmer at de «kunne vært noe mer presise i ordvalget rundt dette i de første sakene«, men forsvarer seg med at «Flere mener at AAP er en av de mest økonomisk gunstige ordningene hos NAV for de under 30«.

Som påpekt i vår opprinnelige kronikk, er dette en temmelig banal og intetsigende opplysning. Gitt hvor få og begrensede alternativer som finnes for denne snevre gruppen, kan nær sagt hver eneste ordning betegnes som «en av de mest økonomisk gunstige». (Siden en eller annen ordning jo alltid vil måtte være ‘best’, kan man jo også snu på det og utfordre Børringbo på hvilke andre ordninger som alternativt burde vært gunstigere enn AAP (eller identiske).)

Børringbo forsvarer dernest NRKs vinkling med at «NAV [har] selv tatt til orde for å kutte i støtten fordi det for mange lønner seg med AAP fremfor å jobbe» – uten å spesifisere eller kildebelegge hvem dette er snakk om eller hvor «mange» de utgjør.

Les videre

Dagens sitat: Damned if you do, damned if you don’t

24. oktober: Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise skriver en sterkt kritisk kronikk om Antirasistisk Senters demonstrasjoner mot Lars Vilks’ foredrag på Deichmanske, og kritiserer blant annet ARS for å bare ha stått utenfor og demonstrert, istedenfor å komme innenfor og høre på Vilks’ argumentasjon.

29. oktober: Rune Berglund Steen og Ervin Kohn fra ARS svarer Tonning Riise, og forklarer hva konkret de protesterte mot og hvorfor de mente å ha rikelig grunnlag for sitt standpunkt.

Senere samme dag: Tonning Riise responderer på Twitter med å kritisere ARS for å ha kommet innenfor og hørt på Vilks’ argumentasjon, istedenfor å bare stå utenfor og demonstrere.

Dagens sitat: Post hoc ergo propter ytringsfrihet

I mandagens Aftenposten og Dagsnytt Atten argumenterte Civitas/Høyres Kristian Tonning Riise for at den såkalte rasismeparagrafen (straffelovens §135a) burde fjernes for å styrke ytringsfriheten. Tonning Riise fremholdt at lovforbud mot rasistiske ytringer ikke bidrar å redusere rasismen generelt i samfunnet, og fremførte følgende empiriske argument for dette:

I USA har jo rasistiske ytringer hatt et juridisk vern siden 1789, og der har du nå fått en svart president, som ikke bare har blitt valgt, men også blitt gjenvalgt (…) I Europa, som har veldig strenge regler mot dette, har vi jo ennå ikke hatt en eneste svart president eller statsminister, etter det jeg kan erindre.

Tonning Riise fikk dessverre ikke tid til å komme inn på hvorvidt det totale fraværet av samiske representanter i den amerikanske Kongressen er et uttrykk for utbredte anti-samiske holdninger i USA.