Dagens sitat: Plus ca change, plus c’est la meme chose?

Krf går ut mot regjeringens forslag om å åpne polet på nyttårsaften, julaften, påskeaften, pinseaften og valgdagen. Det faller ikke i god jord hos Troms FpUs (selverklært «politisk ukorrekte») formann Kristian Eilertsen, som beskylder KrF for avtalebrudd:

Men hva står det egentlig om alkoholpolitikken i samarbeidsavtalen mellom de borgerlige partiene?

n.    Hovedlinjene i norsk alkoholpolitikk ligger fast.

Men Eilertsen mener tydeligvis at utvidede åpningstider ikke bare er innenfor handlingsrommet som «Hovedlinjene i norsk alkoholpolitikk ligger fast» gir for å justere dagens regler, men at det er en nødvendig konsekvens av denne rammen:

Så moralen er: Vær veldig, veldig forsiktig med å avtale at ting skal «ligge fast» med konservative partier som Høyre som baserer seg på mottoet om å «forandre for å bevare«.