Rekursiv tabloidisering

I juni ble det store oppslag i mange land av nyheten om at «Alle 30 jenter i en skoleklasse i Norrköping i Sverige viser seg å være kjønnslemlestet». Etter hvert viste det seg imidlertid at nyheten var klart misvisende på (minst) to punkter:

1) Samtlige jenter som det var snakk var innvandrerjenter (hovedsakelig fra Somalia) som var blitt kjønnslemlestet i hjemlandet før de kom til Sverige, og

2) Det var ikke snakk om noen ordinær skoleklasse, men tvert imot om en midlertidig gruppe som ble satt sammen for å snakke om nettopp denne typen problemer, og der jentene formodentlig var plukket ut nettopp fordi de kom fra ‘risikoland’.

Saken var selvsagt like fullt en bekymringsfull vekker om hvor vanlig slik kjønnslemlestelse er i mange områder (og derfor også blant asylsøkere fra disse områdene), men sjokkverdien av at dette angivelig skulle foregått i stort omfang også i Sverige viste seg altså å ikke ha rot i virkeligheten.

I helgens Dagbladet Pluss skriver Haddy N’Jie om denne saken med overskriften og ingressen:

«Samtlige 30 jenter i en skoleklasse i Sverige viser seg å være kjønnslemlestet»

Nyheter på falske premisser

Hvem løy?

Men hvordan presenterer Dagbladet essayet (eller kommentaren, eller hva det nå er), på sin forside (som tredje høyeste sak)?

db-haddy

«Samtlige 30 jenter i en skoleklasse i Sverige viser seg å være kjønnslemlestet»

Ingen sensasjon, skriver Haddy N’jie.

Det burde være unødvendig å forklare at den naturlige tolkningen av ingressen «Ingen sensasjon» (i hvert fall for det store flertallet av lesere som ikke kjenner eller husker saken) vil være «Dette burde ikke komme som en overraskelse på noen» – altså at en slik høy forekomst av kjønnslemlestelse i Sverige er ‘som forventet’. Du må klikke deg inn på artikkelen (og helst også ha/kjøpe Dagbladet Pluss-abonnement) for å forstå at hele artikkelens poeng er at sitatet i tittelen er feil.

Så med andre ord: Selv når Dagbladet trykker en artikkel som handler om at nyheter presenteres på en sensasjonalistisk måte som bygger på falske premisser, så presterer Dagbladet å presentere saken på en sensasjonalistisk måte som bygger på falske premisser!