Dagens dikt: Heine

Heine

Han skulle levat nu!   —   förföljd, förbjuden,
de ringes vän, de höges plågoris,
en orm i ett filisterparadis,
sin samtids gisslare: den store juden.

Han skulle levat nu! Från Nordsjöstränder
hans fyrblixt flög i tung och molnig natt,
och högt i vapenlarmet ljöd hans skratt
åt krönta narrar i förtryckta länder.

Han skulle levat nu! Alltjämt densamma
är världen   —  och hans Paderbornska hed,
där solen gick i blek förtvivlan ned
att lysa än ett halvklot med sin flamma.

Han skulle levat nu! När skalder klaga
som svanar, döende i vinteris,
han skulle diktat, stolt och frän och vis,
sitt Tysklands, nej, Europas Vintersaga.

Arvid Mörne