Dagens sitat: Kalle Moene om uføretrygd

Dette avsnittet fra Kalle Moenes anmeldelse av Jon Hustads bok «Farvel Norge» er så presist og betimelig at det får lov til å stå uten videre kommentar.

Hustad argumenterer som om de fleste av dem som nå er på uføretrygd nødvendigvis ville ha jobbet i tidligere tider og i andre land. Mange av dem ville selvsagt vært hjemme i den utvidede familiens omsorg. Han glemmer at velferdsstaten blant annet forsikrer familien mot mange krevende omsorgsoppgaver. Så lenge de implisitte skattene innad i familien ikke er med i sammenlikningen, framstår derfor skattebyrdene av velferdsstaten som mer urimelig enn de er. Hustad åpner aldri for at antallet trygdede tidligere var for lavt, men ser bare for at dagens antall er for høyt.