Triskaidekafobigenese

Innlegget er også publisert på Dagbladet-bloggen.

Alle vet at det er en utbredt oppfatning at tallet 13 er et ulykkestall, men man har få klare holdepunkter for hvordan denne overtroen har oppstått. Den vanligste forklaringen er at Judas var den 13. ved bordet under Jesu siste måltid, og det hevdes også at vikingene hadde en tilsvarende fortelling om Loke som den 13. guden.

En mindre brukt forklaring er at 13 er et primtall (altså at det ikke kan deles på noen mindre tall), og dermed er veldig upraktisk å regne med – ikke minst sammenlignet med 12, som kan deles på både 2, 3, 4, og 6. Det er derfor naturlig at 13 tidlig fikk rykte på seg som et «brysomt» tall, og at man var «uheldig» dersom man måtte håndtere det i en eller annen utregning. Les videre

Bedre nytt år

Nå i desember skorter det ikke på kronikker som kritiserer ulike aspekter ved jul og julefeiring, enten det handler om kjøpepress, alkoholbruk, julemat-tradisjoner eller julefilmer. Derimot er det langt mellom tilsvarende kritiske betraktinger om nyttår og nyttårsfeiring. Så, for å gjøre noe med denne ubalansen og sørge for at også nyttåret får sin andel av grettent pirk, har jeg latt min indre Charles-Gilbert Romme få utløp for å påpeke at det er forferdelig upraktisk – i hvert fall i Norge og landdeternaturligåsammenligneossmed – å la det nye året starte 1. januar. Les videre