Men hva var egentlig spørsmålet om skattenivået?

Tankesmien Agenda har undersøkt folks holdninger til skattenivået i Norge, og har blant annet spurt dem om:

Skatt er et av virkemidlene for å finansiere velferdsstaten. Mener du nordmenn betaler for mye, for lite eller passe mye skatt?

29% svarer «for mye», 10% «for lite», og 54% «passe mye» (samt 7% «vet ikke»).

Det fremgår altså ikke av svaret hvorvidt respondentene mener at hele befolkningen bør få høyere eller lavere skatt, eller om de mener at dette bare skal gjelde utvalgte grupper (og heller ikke hvilke grupper dette i tilfelle er). Slik spørsmålet er formulert, måler det kun hva folk mener om det totale skattenivået. Les videre