Kommentatorers servile unnfallenhet overfor Trump, del 2

Jeg har gått en ny runde med slakt av det absurde standpunktet om at «Nå må alle gi Trump en sjanse og ikke forhåndsdømme ut fra hva han selv har sagt», med utgangspunktet i Joar Hoel Larsens usedvanlig eksplisitte og grelle eksemplifisering av denne holdningen.