Twitter-svar til @jasnoen om barnetillegg

Oppfølging til denne Twitter-diskusjonen med Jan Arild Snoen om regjeringens forslag til endringer i barnetillegget for uføre:

 

Det er forsåvidt ‘riktig’ og et gyldig grunnlag for å gå inn for endringer (selv om det er høyst diskutabelt i hvilken grad folk faktisk har mulighet til å tilpasse adferden sin etter dette). Men da bør regjeringen være ærlig og åpen om at denne endringen utelukkende handler om å hindre folk i å gå fra arbeid til trygd, og ikke om å hjelpe/nudge folk fra trygd til arbeid. Jeg har ennå til gode å høre noen representant for regjeringspartiene innrømme uttale i klare ordelag at den foreslåtte endringen ikke på noen måte vil gjøre det mer ‘lukrativt’ eller ‘lønnsomt’ for dagens trygdede å skaffe seg en deltidsjobb (og at den eneste eventuelle ‘incentiviseringen’ for disse personene) ligger i at de eventuelt tvinges til å skaffe seg en jobb (som de kanskje ikke har helse til) fordi de ikke har nok penger til å få økonomien til å gå rundt).

Derfor blir dette egentlig på siden av gårsdagens Dagsnytt Atten-diskusjonen, som jo handlet om at for mange behovsprøvde ordninger kan gjøre det for lite attraktivt for folk å skaffe seg høyere lønn – en effekt som barnetillegget bare kan avstedkomme i noen ytterst få snevre og sjeldne tilfeller.

[Oppdatert: Selv statsråd Robert Eriksson benytter samme uriktige retorikk i debatt på Her og Nå, og påstår at dette handler om å gi enda flere uføretrygdede muligheten til å kombinere jobb og trygd. Jeg kan ikke fatte og begripe at opposisjonen ikke evner å avkle at dette argumentet rett og slett ikke er sant.]