Myteknusermyter om Israel/Palestina, del 3

Aftenposten-spaltist Muhammed Usman Rana har i dag et lengre essay der han går i rette med forestillingen om at vi ‘går mot en sivilisasjonskamp mellom den muslimske og vestlige verden’. Rana lister opp flere gode argumenter – med brodd mot begge sider – som taler for at en slik tese bygger på en overforenklende, generalisende og essensialiserende virkelighetsforståelse.

Men når han så skal legge frem «andre og viktigere [og altså reelle] forklaringer på de store konfliktene som utspiller seg i Midtøsten i dag«, ender han opp med å selv kolportere essensialiserende myter. Les videre

Twitter-svar til @Olvew om NRKs terror-dekning

Allerede kl. 9 tirsdag morgen, bare to timer etter at nyheten om terrorangrep mot en synagoge i Vest-Jerusalem kom, hadde NRK justert overskriften om saken til «Netanyahu: – Vi skal gjengjelde med full styrke«, med selve angrepet kun beskrevet (på forsiden) i form av en kort undertittel «Flere drept og såret i Jerusalem«. Dette avstedkom følgende hjertesukk fra meg:

Og følgende svar fra Olve Wold:

Les videre

Myteknusefaktasjekk om Israel/Gaza, del 2

(Kort innledende kommentar for å unngå eventuell overfortolkning: Dette blogginnlegget er ikke ment som noe partsinnlegg i den større konflikten, og definitivt ikke som noe forsvar for Israels militære fremferd på Gaza-stripen i disse dager, men utelukkende som et korrektiv til den skjeve fakta- og historie-fremstillingen som blir gitt i den nevnte Dagbladet-kronikken.) Les videre

Rollebytte (meta-Twitterdebatt-kommentar)

– Det er viktig å være årvåken overfor de rasistiske og muslimfiendtlige strømningene som vi kan observere innenfor innvandringsmotstanden i Norge.

– HVORDAN VÅGER DU Å STEMPLE ALLE OSS SOM ER KRITISKE TIL DAGENS INNVANDRINGPOLITIKK SOM RASISTER OG ISLAMOFOBER!

– Nei, nei, det mener jeg selvsagt ikke – jeg beklager hvis jeg formulerte meg klønete. Selvfølgelig er det mulig å kritisere dagens innvandringspolitikk og ta til orde for en strengere politikk uten at det på noen måte behøver å involvere rasisme. Helt opplagt. Men det eksisterer også slike strømninger – blant et mindretall av de som deltar i debatten – og det er også en del av bildet som man må være oppmerksom på og slå ned på. Les videre

Myteknusefisking om Israel/Palestina

I lørdagens BT, Stavanger Aftenblad og Nordlys (sistnevnte uten betalingsmur) setter journalistogforfatter Morten Strøksnes seg fore å tilbakevise fem «seiglivede myter» om konflikten mellom Israel og palestinerne. Dessverre ender myteknusingen opp med å selv være sørgelig ensidig og unyansert på en rekke punkter – enten ved at Strøksnes (i likhet med svært mange andre på begge sider av denne konflikten) presenterer kun de fakta som taler imot den ene side, og utelater essensiell kontekst; eller ved direkte feilinformasjon. Derfor dette blogginnlegget – som etter beste evne skal forsøke å ikke være et partsinnlegg (ikke i den overordnede debatten, og i hvert fall ikke i dagens krigføring), men forhåpentligvis bidra med en del faktakorrigeringer (noen vesentlige, noen mindre) til Strøksnes’ fremstilling av konfliktens historikk. (Ettersom jeg kun kommer til å ta for meg de punktene der jeg har direkte innvendinger mot Strøknes’ virkelighetsbeskrivelse, bør man heller ikke forvente at dette innlegget skal gi noe komplett og fullstendig bilde av alle sidene ved konflikten. Tvert imot – siden Strøksnes’ kronikk helt og holdent retter seg mot å tilbakevise myter som han mener er konstruert i Israels favør, så vil mitt tilsvar med korreksjoner nødvendigvis måtte handle om å påpeke opplysninger som taler i motsatt retning, uten at man dermed kan/skal anta dette er dekkende for totalbildet av konflikten.  Vær derfor så snill å ikke protester på alle ting som jeg ikke har tatt med i et innlegg som allerede er i overkant langt – selv om dere selvsagt gjerne må påpeke eventuelle direkte feil eller grove unnlatelser som dere mener at jeg har begått.) Les videre