Myteknusefaktasjekk om Israel/Gaza, del 2

(Kort innledende kommentar for å unngå eventuell overfortolkning: Dette blogginnlegget er ikke ment som noe partsinnlegg i den større konflikten, og definitivt ikke som noe forsvar for Israels militære fremferd på Gaza-stripen i disse dager, men utelukkende som et korrektiv til den skjeve fakta- og historie-fremstillingen som blir gitt i den nevnte Dagbladet-kronikken.) Les videre