#NRKpsyk – When all else fails: Deny

I kronikken «Fullstendig gale tall fra NRK» tar psykologiprofessor Bjørn Rishovd Rund og førsteamanuensis Anne-Kari Torgalsbøen et krasst oppgjør med NRKs reportasjeserie om «Drap begått av alvorlig psykisk syke«:

I så å si alle tilfeller hvor det er snakk om en alvorlig psykisk lidelse eller utilregnelighet, dreier det seg om en psykose. Dette har journalistene valgt å se bort fra, og dermed bærer det galt av sted. De opererer med fullstendig gale tall på alvorlig psykisk syke drapsmenn. Les videre

Never check a good number

Fjoråret ble det dystreste drapsåret på over ti år.

melder NRK.

49 personer ble drept i året vi nettopp har lagt bak oss.

Vi må over ti år tilbake i tid for å finne like mange drap som i 2013.

(Den litt vage formuleringen «over ti år tilbake i tid» skyldes tilsynelatende at journalisten ikke hadde statistikk fra før 2003 for hånden.)

Så blir bildet nyansert av voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk (hvem ellers?), som sier at: «drapstall kan variere fra år til år, men at det høye tallet er verdt å bite seg merke i.

– Siden Norge har få drap i forhold til andre land, kan dette skyldes tilfeldige variasjoner. Likevel er dette en opphopning av drap, og vi må følge med på om dette er en trend som vil holde seg i årene fremover»

Så følger en gjennomgang av hvordan drapene fordelte seg geografisk og mellom ulike kategorier, så drøftinger av årsakene til drap (både de umiddelbare og de strukturelle) – og så, helt nederst i artikkelen, får vi vite at (min uth.): Les videre