Dagens sang: Vem Kan Man Lita På?

När far och mor är döda
Och våra släktingar har ta’tt gift
Och alla våra vänner har valt sej själva
Och våra lärare och fröknar
Har gått och dränkt sej med varann
Och nu när sömntabletterna har slutat hjälpa
Och när vår präst från konfirmationen
Står och pekar i det blå
Och ingen fattar om han visar vägen
Eller känner vilket håll, vinden blåser på
Då kommer Halta Lotta hem till mej
Med rösten fylld av gråt
Och säger, vem i hela världen kan man lita på?

Och när John och Yoko Lennon
Har gått på psykoanalys
Och Robert Zimmerman har flytt till landet med miljonerna
Och Marilyn Monroe tappat taget
Och Greta Garbo har blivit ful
Och man försöker muta oss med bilder av visionerna
Och när prinsar och presidenter
Ljuger medvetet i kapp
Och när dom som skulle säga sanningen
Börjar ta tillbaka vad dom redan sagt
Då kommer Lille Gerhard hem till mej
Och häver sej på tå
Och säger, vem i hela världen kan man lita på?

Dagens sang: The Times They Are A-Changin’

Come gather ’round people
Wherever you roam
And admit that the waters
Around you have grown
And accept it that soon
You’ll be drenched to the bone
If your time to you is worth savin’
Then you better start swimmin’ or you’ll sink like a stone
For the times they are a-changin’

Come writers and critics
Who prophesize with your pen
And keep your eyes wide
The chance won’t come again
And don’t speak too soon
For the wheel’s still in spin
And there’s no tellin’ who that it’s namin’
For the loser now will be later to win
For the times they are a-changin’

Come senators, congressmen
Please heed the call
Don’t stand in the doorway
Don’t block up the hall
For he that gets hurt
Will be he who has stalled
There’s a battle outside and it is ragin’
It’ll soon shake your windows and rattle your walls
For the times they are a-changin’