Mangel på faste grafikerstillinger

Samme dag som Stortinget vedtok endringer i arbeidsmiljøloven (bl.a. åpning for midlertidige ansettelser på generelt grunnlag), var stortingsrepresentant Linda Hofstad Helleland ute på Twitter for å fremføre Høyres budskap om at disse endringene vil være til fordel for alle som forsøker å komme seg inn i arbeidslivet:

Men som tidligere påpekt flere ganger, så er dette tallet på 600.000 (eller noen ganger 650.000) en sekkepost som inkluderer mange grupper som det ikke er rimelig å omtale som «stående utenfor arbeidslivet», og som neppe vil bli signifikant hjulpet av økt adgang til midlertidighet.

Det var derfor verken overraskende eller urimelig at Aps Anette Trettebergstuen var raskt ute med sin egen infografikk, der hun bruker tallet «250.000 utenfor arbeidslivet». Men i iveren etter å svare med samme mynt på Høyres paidiagram om hvor mange som går fra midlertidig til fast jobb, inkluderte hun også en graf som angivelig skulle vise hvordan økt tilgang til midlertidighet gir færre faste stillinger: Les videre