Når man går seg vill i «fake news»-jungelen

En kortere versjon av artikkelen er publisert hos Dagbladet.

«Frps stortingsrepresentant Erlend Wiborg spredde fake news i valgkampen«, meldte ABC Nyheter på tirsdag. Utgangspunktet var at Wiborg hadde delt (på Facebook) en lenke til en artikkel (datert 27. februar) fra det mye kritiserte nettstedet dinavis.no, som hevdet at «Sp vurderte å nekte deg svenskehandel, legge ned taxfree og doble flypassasjeravgiften».

Når ABC Nyheter kontakter Wiborg, forsvarer han sin deling med at «innholdet i den er korrekt», og at artikkelen ikke sier annet enn at dette var noe som Sps programkomite foreslo (tilbake i februar, den gang artikkelen angivelig ble skrevet), og at det derfor er relevant å trekke frem, selv om det ikke ble vedtatt på landsmøtet. Når så ABC Nyheter påpeker at dette slettes ikke var nevnt i programkomiteens forslag til landsmøtet (og heller ikke i endringsforslagene til programdebatten), svarer Wiborg med å fjerne delingen umiddelbart (men uten å gjøre sine følgere oppmerksom på at han hadde delt feilinformasjon).

Men i sitt fokus på hva Wiborg har gjort eller ikke gjort, overser ABC Nyheter deler av historikken om hvor suspekt og spekulativ denne artikkelen faktisk var – samtidig som de også utelater det faktum at den faktisk bygger på en viss kjerne av sannhet.

Les videre

Forvirret statistikk om ungdommers alkoholbruk

Jeg har skrevet om Actis’ feilaktige gjengivelse av egne tall for ungdommers alkoholbruk (som også ble videreført i diverse medier – i kortversjon i Dagbladet, og i en mye lengre og mer detaljert versjon her på bloggen.

Alkoholprosentregning

Vinmonopolet opplever sin største salgssvikt på 20 år

kunne TV2 melde på søndag. Av artikkelen fremgår det at tittelen refererer til den prosentvise nedganger i antall liter solgt hver måned, sammenlignet med samme måned året før. For de seneste månedene i år (april, mai og første del av juni) har salget for hver måned ligget 5% lavere enn tilsvarende periode i 2014, og Vinmonopolet opplyser at de ikke har sett tilsvarende tilbakegang siden krisen på begynnelsen av 90-tallet.

Men i ingressen på nettartikkelen (som også blir brukt i deres egen deling på sosiale medier) har TV2 klart å kapitalt misforstå sitt eget oppslag, og skriver (min uth.):

Mens grensehandelen fremdeles øker, har ikke Vinmonopolet solgt mindre siden 1992.

Dette er selvfølgelig tvers gjennom uriktig – at den prosentvise nedgangen (over en veldig kort periode) har vært rekordartet, betyr selvsagt ikke at totalsalget er i nærheten at nivået det var på for 20 år siden. Realiteten er at Vinmopolets salgstall for 2014 lå 125% høyere enn for 1992. De måtte altså ha opplevd samme tilbakegang som i vår kontinuerlig over 16 år før de hadde endt opp med å «selge mindre enn i 1992», slik TV2 feilaktig påstår at de har gjort de siste månedene.