Flaggreglement

Ettersom det tidligere har vært en del forvirring og krangel omkring bruken av norske kontra andre flagg på 17. mai, har departementet besluttet å presisere retningslinjene, for å unngå at man «sender ut et signal om at det ikke er så farlig med norske verdier» ved at folk går med andre flagg enn det norske i 17. mai-toget. Grunnet årets 200-års jubileum for grunnloven har man også ansett det som riktig å være proaktive og innskjerpe retningslinjene, for å unngå at folk omgår disse retningslinjene ved å bære flaggmotiver synlig på klær eller andre gjenstander.

Man anbefaler derfor folk å ikke bare unngå bruk av utenlandske flagg, men også av alle motiver som kan forstås som tydelige referanser til utenlandske flagg. For å lette prosessen med å avgjøre hvilke motiver man bør unngå bruk av, har departementet utarbeidet vedlagte liste over mulige referanser til utenlandske flagg.

Alle deltagere i 17. mai-feiringen bes derfor om å unngå å bære plagg eller andre gjenstander der følgende motiver er synlige: Les videre