Tutus farlige dikotomi

Fredsprisvinner Desmond Tutu har vært på besøk i Norge sammen med sin datter for å lansere deres felles bok om tilgivelse, og har i den forbindelse oppfordret nordmenn til å tilgi massemorderen Anders Behring Breivik:

«Nordmenn må være åpne for å tilgi Anders Behring Breivik», uttalte nobelprisvinner Desmond Tutu på en pressekonferanse i Oslo mandag.

«Det er det vi mener. Det er nok også Guds holdning», sa ­erkebiskopen.

(…)

– Først og fremst vil jeg si at det er naturlig at både foreldrene til dem som ble drept og dem som var til stede, og som overlevde, føler hat og sinne. Det han gjorde, var en forferdelig handling som må fordømmes.

– Men etter at det verste er over, har man to valg: Det ene er å gå videre med sinnet, hatet og bitterheten, fortsette med å ville slå tilbake. Det andre er å klare å se forbi det grusomme, forbi handlingen og forsøke å tilgi.

(…)

– Men kan og bør alt tilgis? vi vil vite.

– Det motsatte av å tilgi, er ikke å tilgi. Men i et menneskelig samfunn vil det være umulig. Det er svært viktig å huske på. Uten tilgivelse er det ingen fremtid, sier Tutu.

Les videre

Høydepunkter fra arkivet

Når bloggen runder 100 innlegg totalt, passer det greit å ta et tilbakeblikk og løfte frem et utvalg av eldre innlegg til (forhåpentligvis) glede for nye lesere. Les videre

Dagens sitat: Stealers Wheel (igjen)

Oslo-ordfører Fabian Stang (Høyre) mener som kjent at Arbeiderpartiet og Jens Stoltenberg har fått for lite kritikk for sin manglende gjennomføringsevne:

Stang mener regjeringen tror den kan løse saker med vedtak og utredninger, uten å sørge for at ting blir gjennomført. Her mener han statsministeren har mye å lære av næringslivet.

– Noen ganger virker det som om Stoltenberg har glemt at han leder en stor bedrift og ikke et løpende seminar, sier Stang.

Det fremgår ikke av Dagsavisens artikkel hvorvidt et av Stangs eksempler på at Stoltenberg ikke er en «effektiv leder», er det faktum at regjeringen unnlot å overkjøre Høyre-byrådets motstand mot å stenge Grubbegata for trafikk.

Samtidig, et annet sted,  Les videre

Dagens sitat: Kapellet i Wadham College

Kapellet i Wadham College
Oxford

Orgelet bruser i smerte, og alle de unge tanker
bøyes i angst og ømhet dit hen hvor vi intet vet.
Lysene flakker i mørket som kuldskjære påskeliljer,
der stiger mot taket en salme om Gud som er kjærlighet.

Så synker den storm av Herren ned fra en blekrød stjerne
men ennu ruller en brenning av orgelets fjerne brus.
Og presten løfter sin stemme til ord som er hvite og fjerne:
«O, minnes alle de døde, de falne av dette hus» … Les videre

Dagens sitat – Black Day In July

Gordon Lightfoots sang «Black Day In July» handler om opptøyene i Detroit i 1967, som startet natt til 23. juli og varte i 5 dager til myndighetene satte inn nasjonalgarden og hæren for å gjenopprette orden. Derfor er det – rimeligvis – mye av sangteksten som blir helt feil eller direkte malplassert når man skal prøve å overføre den til vår hjemlige svarte julidag – men det er også adskillige beskrivelser som resonerer:

Les videre

Dagens sitat: Kungsholmens Hamn

Jeg tror ikke jeg kan ha vært den eneste som hørte Melissa Horns sang «Kungsholmens Hamn» for første gang under minneseremonien i august 2011, og trodde at den hadde blitt skrevet i etterkant av drapene på Utøya.

I virkeligheten er sangen altså skrevet tre år tidligere, til minne om 16-åringen Riccardo Campogiani som ble slått og sparket i hjel av tre jevnaldrende gutter i Stockholm i oktober 2007.

Les videre

Dagens sitat: Tor Jonsson

Protest
.
Tørk blod av sverdet ditt
for siste gong!
Eg svarer døden nei
i all min song.
.
Eg ofrar aldri livet
for ei sak.
Eg høyrer alltid
dyreskriket bak.
.
Å leva livet,
det er større mål
enn offerdøden
på eit martyrbål.
.
Offerdøden
lysar meiningslaust.
Livet er ein sigers gang
frå vår til haust.
.
Eg ropar
til vår svikartid:
Eg tømar ikkje staupet
med di ordgift i.
.
Heller fredlaus ri
frå land og rike,
enn gripe sverdet
for det store folkesviket.
.
Det store folkesviket
gror i alle land.
Eg ropar nei.
Og det er alt eg kan.
.
Tor Jonsson

«Gåten Breivik» og andre terrorister

Nå snart ett år etter 22. juli-dommen, kan vi vel konstatere at rettens grundige vurdering av bevisene (ikke minst deres analyse av de mange observasjonene av ABBs atferd som av Husby/Sørheim m.fl. ble utlagt som klare og entydige symptomer på en schizofren psykose) jevnt over har etablert en nøktern og faktaorientert fasit for spørsmålet om Breiviks tilregnelighet Likevel ser vi fortsatt at det er debattanter som ikke bare tar opp spørsmålet til fornyet debatt (hvilket selvsagt alltid er legitimt), men som går lengre enn dette ved å insistere på at Breiviks handlinger og motivasjoner nødvendigvis vil måtte forstås som utslag av en tung psykiatrisk diagnose. Gitt dette, og også gitt at selv mange av de psykiatere som vurderte Breivik som tilregnelig har uttalt at han ‘overskrider det psykiatriske rammeverket som de opererer med’, så kan det kanskje være nyttig og relevant å se på noen historiske paralleller:
Les videre