Når man omskriver utsagnet og utroper omskrivningen som «helt feil»

En av de opprinnelige Faktisk.no-artiklene der en politiker-påstand fikk dommen «helt feil», var Ola Borten Moes utsagn om veksten i Politidirektoratet.

Overskriften gjengir utsagnet som at «Siden 2013 har antall ansatte i Politidirektoratet fordoblet seg. Nå er de rundt 300«, og i selve artikkelen skriver man at «Borten Moe beskriver en fordobling i antallet ansatte fra rundt 150 personer i 2013 til rundt 300 personer i dag.» Faktisk.no påpeker deretter at den faktiske veksten i Solberg-regjeringens periode er enten fra 182 til 286 personer (altså 57%, hvis man kun regner faste ansatte), eller fra 205 til 327 personer (60%, hvis man inkluderer innbeordrede politifolk). Konklusjonen er at ingen av delene «er en fordobling, slik Ola Borten Moe omtaler veksten som«, og at avviket er så stort at påstanden får merkelappen «helt feil».

Men som først påpekt av bloggen AktueltNytt, så har Borten Moe aldri sagt at det har vært en «fordobling» av antallet POD-ansatte. Det han faktisk sa (og som Faktisk.no siterer korrekt), var:

Samtidig vokser Politidirektoratet i Oslo. Nå er de rundt 300 stykker. Da jeg var olje- og energiminister, var departementet på 150 ansatte. Siden 2013 har FrP sikret en vekst i Politidirektoratet som er på størrelse med hele OED.

Dette utsagnet kan brytes ned i tre deler:

1) I dag er det «rundt 300» personer i POD (dette må være å regne som korrekt uansett tellemåten, både 286 og 327 kvalifiserer som «rundt 300»)

2) I Borten Moes tid som statsråd var det 150 ansatte i OED (korrekt, som Faktisk.no selv oppgir i artikkelen sin)

3) Antallet i POD har økt med et antall «på størrelse med» 150 personer. OBM vil til Politiforum som kilde for et lavere tall på faste ansatte i 2013, (uten at Faktisk.no gjør noe forsøk på å forklare avviket mellom de to tallene) hvilket gir en økning på 140 personer (mot 104 ifølge Faktisk.nos tall), men hvis vi inkluderer de innbeordrede (som blir en fullstendig rimelig og logisk utregning av totalen) så er alle enige om at økningen er på minst 122 personer.

Så kan man diskutere om spriket mellom 122 og 150 personer er innenfor det som kan aksepteres fra et litt omtrentlig utsagn, men det virker i overkant strengt å kalle det «helt feil» (fremfor å i det minste la ham slippe unna med «delvis feil».

Og det blir i hvert fall forfeilet å stadig trekke frem prosentendringen i sin vurdering av sannhetsgehalten, når Borten Moe kun har snakket om absolutte tall. Jo da, det er riktig at når man sier at noe har økt med 150 til 300, så vil de fleste lesere umiddelbart og naturlig forstå dette som en fordobling – men bruken av forbehold og omtrentlige betegnelser som «rundt 300», gjør at det er rom for at økningen kan være under 100% og likevel ligge klart innenfor det som han faktisk sa.

Så er jeg enig i at man ikke alltid kan analysere snevert og utelukkende det formelle innholdet i et politikerutsagn. Det vil være mange tilfeller der politikere (eller andre debattanter) forsøker å sno seg unna faktasjekk ved å formulere noe sm er formelt sant, men som enhver leser vil oppfatte på en helt annen måte med mindre hen besitter detaljkunnskap om temaet – og også i slike tilfeller er det på sin plass å arrestere avsenderen for å gi en fremstilling som vil være grovt villedende for det overveldende flertallet av lesere.

Men i slike tilfeller må man være presis i sin kritikk, og påtale at «Denne påstanden er formelt korrekt, men etterlater et misvisende inntrykk fordi ____» – ikke snakke som om personen uttalte direkte det som i beste fall er en nærliggende tolkning. Når Faktisk.no gjentatte ganger sier at Borten Moe «[omtaler veksten som] en fordobling«, så begår de den samme typen upresis og meningsglidende gjengivelse av sitater som er ganske vanlig i pressen, men som de nettopp skal være en motvekt mot.

Reklamer