Mine eposter til Tone Angell Jensen

Her er all min kommunikasjon med Tone Angell Jensen forut for hennes usanne beskyldninger mot meg [og nå også de etterfølgende epostene]. (Alle mine eposter er signert «mvh Doremus Schafer Spaltist Dagbladet / Journalisten.no / Manifest Tidsskrift«.)

Epost 1 fra meg til TAJ (lørdag.16. kl. 15:09)

Hei, jeg jobber med en artikkel om de siste dagers burkini-debatt, og viser i den forbindelse til din kommentar om temaet.

Du skriver bl.a. at «Det hører med til denne historien at det opprinnelig forelå et forslag om at Lenvik kommune skulle finansiere disse religiøse våtdraktene…»

Jeg har ikke klart å finne denne opplysningen noe annet sted, og ber derfor om at du kan oppgi hva som kilden til dette – og hvem som egentlig fremmet dette «forslaget».

På forhånd takk.

Epost 2 fra meg til TAJ (søndag 17. kl. 12:44)

Hei, jeg viser til min forrige epost, og kopierer også inn Jørn Normann Pedersen som etter hva jeg forstår er vakthavende.

Jeg forstår selvsagt at jeg ikke kan forvente svar før vanlig arbeidstid på mandag, men ville bare orientere dere om at jeg jobber med en mediekritisk artikkel om hele denne burkini-saken (både i Nordlys og andre medier),

I den forbindelse vil jeg, som sagt, svært gjerne få opplyst kilden for at det «opprinnelig forelå et forslag om at Lenvik kommune skulle finansiere disse religiøse våtdraktene…«, samt hvem som egentlig fremmet dette angivelige forslaget.

Jeg skulle også gjerne fått en forklaring på hvordan Nordlys egentlig endte opp med å melde at dette er noe «Finnsnes barneskole vil tillate fra høsten», når (den tilsynelatende ubestridte) realiteten er at dette har vært etablert og gjeldende praksis over tid både på denne og alle andre skoler – men dette blir et spørsmål av en karakter som det får være mer opp til dere om dere ønsker å svare på.

Utover dette har jeg ikke noe behov for ytterligere opplysninger fra dere i forbindelse med saken, men dere må selvsagt gjerne komme med ande innspill/kommentarer som dere eventuelt måtte ønske.

På forhånd takk.

Svar fra TAJ til meg (mandag 18.  kl 13:34)

Min kilde ønsker ikke å stå fram. Derfor ønsker jeg ikke å navngi vedkommende. Forslaget ble ikke lagt fram offisielt, og ble droppet da man skjønte at det muligens ikke var så lurt å legge det fram.

Epost 3 fra meg til TAJ (mandag 18.  kl 13:39)

Takk for svar – men kan du ihvertfall opplyse hvem som angivelig hadde tenkt å fremme dette forslaget, og i hvilken sammenheng?

[Tilføyd 19.7. kl. 13:30: Jeg la opprinnelig ut kun mine tre første eposter, siden det var de eneste som var sendt forut for TAJs beskyldninger mpt meg. Ettersom poenget med denne offentliggjøringen var å motbevise hennes beskyldninger mot meg på FB, var det åpenbart irrelevant å legge ut senere eposter, siden de ikke kunne rettferdiggjøre hennes forutgående anklager uansett hva som sto i dem.

Men ettersom hun tviholder på sine dokumentbart uriktige beskyldninger, synes det relevant å legge ut også resten av epostene så alle kan se at jeg heller ikke der ber om kildens identitet.

Det eneste som engang tangerer innpå kildens identitet, er at jeg spør om dette er samme kilde som hadde feilaktig opplyst at skolen «nå skulle tillate» dette.

Dette er åpenbart informasjon som i utgangspunktet vil kunne gis uten at det har noen identifiserende effekt (det er kun snakk om å bekrefte/avkrefte at anonym person X er identisk med anonym person Y), og som jeg anser som særdeles relevant for å vurdere troverdighet i en sak der man allerede har formidlet beviselig uriktig informasjon.

Jeg mener derfor av spørsmålet var 100% legitimt å stille – men som alle kan se, så sa jeg også umiddelbart at jeg respekterte det fullt ut hvis hun anså at kildevernet var til hinder for henne på dette konkrete punktet.]

Epost 4 fra meg til TAJ (mandag 18.  kl 18:29)

Hei, jeg minner om at jeg fortsatt venter på svar på dette spørsmålet (som jeg stilte allerede i min første epost). Hvis jeg ikke får svar, vil jeg nesten måtte skrive at du ikke har villet utdype hvem som angivelig vurderte å fremme dette forslaget, og i hvilken sammenheng.
Jeg ville også gjerne vite:
– Hvorfor forekommer ikke denne opplysningen noe annet sted (så vidt jeg kan se) i Nordlys’ omfattende dekning av denne saken?
– Har denne anonyme kilden din fremlagt noen dokumentasjon på dette, eller er det kun en udokumentert påstand fra hans/hennes side?
– Er dette den samme kilden som var opphav til den feilaktige opplysningen om at dette (at elever kan bruke burkini) var et nytt tiltak som Finnsnes skole hadde innført i år?
På forhånd takk for svar.
.

Svar 2 fra TAJ til meg (mandag 18.  kl 19:06)

Jeg har overhode ikke tenkt å svare på noen spørsmål vedr. mine kilder. Jfr. Vær varsom 3.4 og 3.5.
Så synes jeg det er temmelig frekt av deg – som gjemmer deg bak anonymitet – å kreve åpenhet av andre. Ganske utrolig faktisk! 
.

Epost 5 fra meg til TAJ (mandag 18.  kl 19:22)

Jeg respekterer at du ikke vil utdype om dette er samme kilde som ga feilaktige opplysninger om skolens «tillatelse», med henvisning til kildevernet – selv om dette nødvendigvis vil svekke troverdigheten til en ukjent kilde, når man allerede har blitt beviselig feilinformert i samme sak.
Jeg stiller meg adskillig mer uforstående til at du avviser å gi rene faktaopplysninger (som ikke på noen måte innebærer risiko til kilden og hans/hennes anonymitet) omkring den anklagen som du selv har valgt å fremsette offentlig, eller å forklare deres redaksjonelle valg om å utelate denne påstanden fra all annen dekning.
Jeg har også problemer med å se sammenhengen mellom det faktum at jeg fremfører dokumenterte og åpent kildebelagte opplysninger under et fast etablert pseudonym, kontra det at du presenterer uverifiserbare opplysninger fra anonyme kilder – og det på en måte som gir leserne inntrykk av at dette tvert imot er et etablert og offentlig faktum.
Jeg synes fra mitt ståsted at sistnevnte en en betenkelig praksis, og at det er forbausende å reagere såvidt fiendtlig på et ønske om åpenhet omkring faktaopplysninger og graden av objektiv dokumentasjon som en avis bygger på – men her er vi tydeligvis uenige.
.

Epost 6 fra meg til TAJ (tirsdag 19.  kl 00:23)

Hei, jeg viser til dine beskyldinger mot meg på Facebook, og vil bare påpeke for ordens skyld at jeg finner det svært skuffende at du fremsetter denne typen beskyldninger som åpenbart mangler grunnlag i realitetene.
Jeg ser meg nødt til å kommentere på dette på min blogg, selv om jeg helt [sic, trykkfeil for ‘helst’ – min anm. i ettertid] skulle sluppet denne typen støy som tar bort fokus fra det faktiske innholdet i mine artikler.
Jeg registrer for øvrig at du i din siste artikkel antyder at det kommer noe om saken i media (formodentlig Nordlys?) i morgen.
I den forbindelse minner jeg for ordens skyld om at jeg selvsagt har krav på samtidig imøtegåelse av eventuelle sterke angrep av faktisk art som måtte rettes mot meg, og at dette gjelder helt uavhengig av min anonymitet (jf. NPs veileder om samtidig imøtegåelse pkt. 9).
Kopi til Helge Øgrim til orientering