Dagens sitat: Omstillings-quiz

Fredagsquiz: Hvilken Frp-statsråd fikk spørsmål fra journalistene om konsekvensene av de foreslåtte innstramningene i årets statsbudsjett, og svarte med å si at han forventet at sektoren måtte omstille seg til de endrede rammebetingelsene:

– Og etter tre år vil _____ oppleve et _____?

– Ja, men vi mener tre år er god tid til å tilpasse seg og ikke minst bruke muligheten til å øke ________.

Han sier at de har store forventninger til at mange _____ vil gripe muligheten til å _____

– Dagens ordning gir for få impulser for _______. (…) Nå som vi endrer ordningen, vil det lønne seg å ________. Det betyr at det blir mer lønnsomt å _____.

– Har dere noen erfaringer fra andre land eller mål med hvor  _____?

– Nei, det er lite erfaringsmateriale og jeg vil ikke gå ut med noe tall, som dere kommer til å konfrontere meg med i neste valgkamp. Men vi har stor tro på at omleggingen vil få _____til å se at de kan _________. I et større perspektiv er det også viktig.

Var det: Les videre

Hjemmehjelpskutt av hensyn til de eldre

Aftenposten meldte på mandag at en rekke bydeler i Oslo kutter i bistanden som hjemmeboende, men hjelpetrengende, eldre får til å handle mat i butikken.

Fra nå av må matvarene bestilles via telefon eller internett, om nødvendig med veiledning fra hjemmehjelpen. Hansen må selv betale for å få varene tilkjørt og levert på døren.

(…)

Før omleggingen hadde 90 brukere vedtak om fast handling utført av hjemmetjenesten. 27 brukere er funnet «syke nok» til fortsatt bistand. Resten bestiller selv, eller har funnet andre løsninger.

Les videre

Føre-var-prinsippet

Den gode nyheten er at regjeringen har begynt å akseptere føre var-prinsippet som miljøbevegelsen lenge har fremmet: At selv om det kan være dyrt og upopulært i dag å sette i verk langsiktige tiltak, så risikerer vi at det å ikke handle nå skaper en situasjon i fremtiden som blir langt dyrere og mer ressurskrevende å skulle håndtere.

Den dårlige nyheten er at det foreløpig bare er kulturminister Thorhild Widvey som har omfavnet dette prinsippet helhjertet.

Kulturminister Thorhild Widvey (H) kaster seg tungt inn på ja-siden i OL-kampen, og sier at det vil ha en betydelig kostnad for Norge å ikke ta sjansen på Oslo-OL i 2022.

(…)

– Store deler av norsk frivillighet flyter fortsatt på entusiasmen fra OL på Lillehammer i 1994. Frivilligheten trenger et stort prosjekt for å mobilisere en ny generasjon til frivillighet. Jeg ser mange frivillige og ledere som er godt voksne, på min alder. Det er altfor få unge.

– OL trenger 20.000 til 25.000 frivillige. Det vil kunne skape en ny bølge. Frivilligheten bærer dette samfunnet. Dersom staten må inn og erstatte mangel på frivillighet i fremtiden, har det også en enorm kostnad.

Flaggreglement

Ettersom det tidligere har vært en del forvirring og krangel omkring bruken av norske kontra andre flagg på 17. mai, har departementet besluttet å presisere retningslinjene, for å unngå at man «sender ut et signal om at det ikke er så farlig med norske verdier» ved at folk går med andre flagg enn det norske i 17. mai-toget. Grunnet årets 200-års jubileum for grunnloven har man også ansett det som riktig å være proaktive og innskjerpe retningslinjene, for å unngå at folk omgår disse retningslinjene ved å bære flaggmotiver synlig på klær eller andre gjenstander.

Man anbefaler derfor folk å ikke bare unngå bruk av utenlandske flagg, men også av alle motiver som kan forstås som tydelige referanser til utenlandske flagg. For å lette prosessen med å avgjøre hvilke motiver man bør unngå bruk av, har departementet utarbeidet vedlagte liste over mulige referanser til utenlandske flagg.

Alle deltagere i 17. mai-feiringen bes derfor om å unngå å bære plagg eller andre gjenstander der følgende motiver er synlige: Les videre

Wesensteenske asylforhandlinger

[Skrevet i februar 2014, nå re-aktualisert.]

Regjeringen sitter i tøffe forhandlinger med KrF og Venstre for å meisle ut detaljene i asyl- og innvandringspolitikken, og det kommer adskillige forhandlingstaktiske innspill fra sidelinjen:

Carl I. Hagen ber Siv Jensen sette hardt mot hardt i asylforhandlingene med KrF og Venstre. – Tru med oljeboring i Lofoten, er hans råd.

– Dersom KrF og Venstre går bort fra avtalen vi har inngått med dem, er det ingen grunn til at vi ikke kan gå til Arbeiderpartiet for å få flertall for å sette i gang en konsekvensutredning av oljeboring i Lofoten. Det er mye vi kan få til med Ap, advarer han.

Det hender jo av og til at tøffe politiske forhandlinger sammenlignes med å trekke tenner….

tannlege2

Wesenlund og Heide-Steen

Les videre

Reservasjonsrettsstaten

I Vårt Land i fjor, og nå nylig på NRK tar etikkforsker Morten Magelssen [tilføyelse mars 2015: som nå også er medlem av regjeringens nyoppnevnte samvittighetsfrihets-utvalg] til orde for at ikke bare leger, men også f.eks. lærere og polititjenestemenn bør få reservere seg mot arbeidsoppgaver som strider mot deres samvittighet – vel å merke under den forutsetning at andre kolleger kan utføre samme oppgaven i deres sted, slik at verken arbeidsgiver eller brukere blir skadelidende.

Tommelfingerregelen vil ifølge Magelssen hele veien være todelt:

• At det for den enkelte yrkesutøver står en dyp overbevisning på spill.

• At ønsket kan etterkommes uten at andre viktige interesser krenkes.

– Hva med en lærer som er sterkt uenig i noe i pensum? Bør vedkommende kunne fritas fra å undervise om det?

– Jeg tror prinsippet kan gjøres gjeldende også her, så lenge det er praktisk gjennomførbart, sier Magelssen.

– Hva med statstjenestemenn? Skal de kunne nekte å sette i verk politisk fattede avgjørelser de er uenige i?

– De fleste vil nok tenke at svaret er nei. Jeg tenker ja, hvis det er en spesielt viktig sak for vedkommende og det kan løses praktisk, sier Magelssen.

Det synes ikke å være ikke noen prinsipiell grunn til at Magelssens argumentasjon skal stoppe ved politi og lærere, så vi kan jo bare forestille oss hvordan situasjonen kan bli dersom dette også utvides til ansatte i varehandelen…. Les videre

BI-underslagene

Takket være telefonavlytting fri diktning vanlige bloggjournalistiske metoder, kan undertegnede i dag avsløre hva som kommer til å være NRKs toppsak neste mandag:

———————————————

ØKONOMER STÅR BAK TO AV TRE TILFELLER AV GROVT UNDERSLAG

En fersk undersøkelse gjort av Høgskulen i Skottfjelldal på oppdrag fra NRK har sett på forekomsten av grov økonomisk kriminalitet i Norge de ti siste årene. Granskningen viser at 65% av alle dommer var mot personer som hadde økonomiutdanning på mastergrads nivå eller høyere.

Flere eksperter mener dette er for mange underslag (selv om et par også uttalte at det var «omtrent passe»).

Studien har gått gjennom alle endelige dommer for grov økonomisk kriminalitet i perioden. Målet har vært å finne ut hvor stor andel av underslag som blir begått av økonomiutdannede, hvilke grader som går igjen. Og ikke minst – om det finnes systemfeil som bør rettes opp for å hindre flere underslag.
For til tross for at Norge har lite økonomisk kriminalitet og korrupsjon – og at de færreste økonomer begår underslag eller annen økonomisk kriminalitet – viser NRKs kartlegging en overrepresentasjon av gjerningspersoner med høyere økonomisk utdanning. Les videre

Dagens sitat: Neal Stephenson om medarbeiderevalueringer

Det har i det siste vært mye snakk om karakterbaserte vurderinger, enten det er av ansatte i bedrifter som Telenor og Statoil, eller av elever i barneskolen.
(Det skal i rettferdighetens navn sies at elevene ikke vurderes med tallkarakterer, men med fjes i forskjellig farge. Dette formodentlig ut fra en tankegang om at det er mindre belastende for en 6-åring å få tilbakemelding i form av et rødt ‘surefjes’ enn i form av tallkarakteren ‘2’.) Les videre

Scene fra inngangsdøren i Stortinget

– Hei, Bent!

– Nei – hei, Bent! Tenk å møte deg her i døra!

– Hvordan går det med deg, da, Bent?

– Å, det er virkelig en travel jobb å være helseminister. Nå kommer jeg nettopp fra en debatt på Aftenposten TV om reservasjonsmulighet for fastleger.
Les videre

Norge sett fra utlandet

Det er forstemmende å se hvor upresist seriøse utenlandske aviser kan skrive om norske forhold – som når italienske Corriere della Sera skriver: «Sjokk-valg i Oslo. Breiviks parti mot regjeringsmakt.»

Realiteten er jo at det er høyst usikkert om Venstre oppnår regjeringsmakt.