Når man går seg vill i «fake news»-jungelen

En kortere versjon av artikkelen er publisert hos Dagbladet.

«Frps stortingsrepresentant Erlend Wiborg spredde fake news i valgkampen«, meldte ABC Nyheter på tirsdag. Utgangspunktet var at Wiborg hadde delt (på Facebook) en lenke til en artikkel (datert 27. februar) fra det mye kritiserte nettstedet dinavis.no, som hevdet at «Sp vurderte å nekte deg svenskehandel, legge ned taxfree og doble flypassasjeravgiften».

Når ABC Nyheter kontakter Wiborg, forsvarer han sin deling med at «innholdet i den er korrekt», og at artikkelen ikke sier annet enn at dette var noe som Sps programkomite foreslo (tilbake i februar, den gang artikkelen angivelig ble skrevet), og at det derfor er relevant å trekke frem, selv om det ikke ble vedtatt på landsmøtet. Når så ABC Nyheter påpeker at dette slettes ikke var nevnt i programkomiteens forslag til landsmøtet (og heller ikke i endringsforslagene til programdebatten), svarer Wiborg med å fjerne delingen umiddelbart (men uten å gjøre sine følgere oppmerksom på at han hadde delt feilinformasjon).

Men i sitt fokus på hva Wiborg har gjort eller ikke gjort, overser ABC Nyheter deler av historikken om hvor suspekt og spekulativ denne artikkelen faktisk var – samtidig som de også utelater det faktum at den faktisk bygger på en viss kjerne av sannhet.

DinAvis-artikkelens URL (nettadresse) avslører nemlig at den opprinnelig ikke handlet om noe som Sp «vurderte» – den påsto tvert imot at «SP vil nekte deg svenskehandel, legge ned taxfree og doble flypassasjeravgiften«. Denne «nyheten» ble opprinnelig publisert 9. april i år (samme dag som nettstedet så dagens lys), altså to uker etter at Senterpartiets landsmøte var avsluttet og endelig program (uten noen slike forslag) var vedtatt.

Det vakte naturlig nok adskillige reaksjoner den gang at denne artikkelen (som ble delt bl.a. av stortingsrepresentant Ingjerd Schou (H)), fremsatte en slik totalt uriktig påstand om Sps program, men DinAvis.no forsvarte seg på Twitter med å vise til en TV2-artikkel fra august 2016. Her fremgår det ganske riktig at programkomiteen (på dette tidlige stadiet i prosessen, hvor de ikke var kommet lengre enn til førsteutkastet til program) vurderte (som ett av flere mulige alternativer på området) å fjerne taxfree-kvotene (for alkohol og tobakk) fullstendig. Men dette forslaget kom altså aldri med i sluttutkastet til program engang, og ble aldri engang debattert på landsmøtet, langt mindre vedtatt som partiets politikk.

Etter at opptil flere hadde påpekt med teskje at man åpenbart ikke kan si at Sp «ønsker» noe som de valgte å ikke gå inn for, endret man etterhvert artikkelen til den mildt sagt hypotetiske problemstillingen «Dette kunne blitt realitetene hvis Senterpartiets mindretall i programkomiteen fikk gjennomslag under Senterpartiets landsmøte» – hvilket jo er sannferdig, men det er litt vanskelig å se den legitime nyhetsverdien i å lage et slikt oppslag om et diskusjonsforslag som forlengst er blitt lagt bort og som var flere ledd unna å noengang bli satt ut i livet (og enda mindre å utstyre den med en overskrift om at Sp «foreslo» dette).

Og tydeligvis syntes til og med DinAvis at dette ble litt for tynn suppe, for på et eller annet tidspunkt mellom april og august har man altså omskrevet artikkelen igjen – og tilbakedatert den til 27. februar (en dato hvor nettstedet deres altså ennå ikke hadde startet opp engang). Med denne fiktive dateringen, kan man dermed omtale programforslaget i nåtid og late som om utfallet på landsmøtet fortsatt ligger i fremtiden.

Selv på dette (fiktive) tidspunktet var dette forslaget altså i realiteten allerede forkastet fra programkomiteens endelige utkast, men datoforfalskningen gir dem i hvert fall et lite skinn av legitimitet i å snakke om ting som ikke står i det vedtatte programmet.

Det er altså heller ikke sånn (slik ABC Nyheters artikkel gir inntrykk av) at dette som DinAvis.no beskriver og som Wiborg omtaler sm «korrekt», er en total fabrikasjon som er diktet opp ut av løse luften. Det var faktisk slik at Sp «vurderte» – på et tidlig idemyldringsstadium – å gå inn for å avskaffe alt taxfreesalg av alkohol og tobakk.

Samtidig er det også udiskutabelt at når DinAvis-artikkelen påstår at Sp «vurderer» dette og at programkomiteen «foreslår» dette i februar 2017, så er dette kategorisk uriktig.  (Siden man her har å gjøre med en aktør som endrer både innhold og datoer i hytt og vær, så kan man forsåvidt ikke utelukke at artikkelen så annerledes ut da Wiborg delte den og har blitt endret siden – men det er litt vanskelig å se hvorfor man skulle ha gjort dette.) (Dinavis gjør også et nummer ut av at «Programforslaget (…) forsvant sporløst fra Senterpartiets nettside» Formelt sett er det korrekt at de har fjernet det (samtidig som man fortsatt kan grave det opp ganske enkelt via arkivtjenester), men det er kanskje ikke så rart at man fjerner gamle og utdaterte utkast til program fra nettet – især når DinAvis selv demonstrerer eklatant hvordan dette kan tas ut av kontekst.)

Sånn sett kunne ABC Nyheter godt ha gått Wiborg enda mer på klingen om hvordan han klarte å konkludere med at innholdet i artikkelen var korrekt (noe han bruker som argument for å dele artikkelen uavhengig av «hvor [den] er hentet fra«), når dette definitivt ikke stemmer.  (Samtidig gjør journalisten en god jobb med å få frem det surrealistiske i at Wiborg hevder at «Det står i artikkelen hva som ble vedtatt [av landsmøtet]», til tross for at artikkelen ikke forteller noe om dette, og er datert før landsmøtet.)

Og selv om Wiborg altså kan påberope seg at Sp på et visst tidspunkt (dog tidligere enn hva artikkelen hans påstår) hadde dette oppe til seriøs vurdering, så er det høyst diskutabelt om det har noen som helst relevans å trekke frem hva slags ting partier diskuterte på et slikt stadium (man kunne trolig funnet litt av hvert å bruke som angrepspunkter mot Frp dersom man gravde seg tilbake til tilsvarende punkt i deres egne programprosesser). På den annen side er dette ikke noe enestående tilfelle av at Wiborg angriper andre partier på et slikt utdatert grunnlag: Bare noen dager senere delte han en oversikt over politiske forskjeller mellom Ap og Frp, der ett av punktene er at «Ap har stemt imot forbud [mot nikab og burka] i undervisningsituasjoner» – selv om Ap nå i 2016/2017 har vært krystallklare på at de går inn for en nasjonal regel om at ansiktsdekkende plagg ikke skal tillates i skole/universiteter, og selv fremmet og stemte for en innstilling til regjeringen om å utarbeide dette.

En annen sak er at selv om artikkelen hadde vært sannferdig på at dette kun ble diskutert på et tidlig tidspunkt i programprosessen, så gir den fortsatt ikke noe sannferdig bilde av innholdet i forslaget. At man snakker om å «legge ned taxfree-ordningen«, kommer kanskje inn under vanlig tabloid unøyaktighet, selv om forslaget altså kun ville ramme taxfree-salget av alkohol og tobakk, og ikke andre taxfree-varer (kosmetikk, parfyme, søtsaker, etc. – som utgjør omtrent 40% av taxfree-inntektene).

Å si at forslaget ville «nekte[t] deg svenskehandel«, er adskillig drøyere, ettersom andre matvarer åpenbart utgjør en vesentlig del av folks «svenskehandel» (og ikke ville blitt berørt av forslaget). Og påstanden om at «Sp vurderte å doble flypassasjeravgiften» (som inngår direkte i tittelen på Wiborgs deling av artikkelen) er så spekulativ at den må kunne kalles ren diktning.

Dinavis’ utgangspunkt for denne påstanden er en Nettavisen-artikkel, som i likhet med TV2 skrev i august 2016 om at programkomiteen drøftet dette alternativet. Nettavisen viser til at taxfreeinntekter står for 25% av Avinors totale inntekter, og konstaterer at hvis disse inntektene bortfaller (og man ikke skal håndtere dette ved drastiske kutt i flyplasstilbudet i distriktene), så må man dekke inn inntektstapet gjennom «omtrent en dobling av [flypassasjer]avgiftene«. Nettavisen er nokså vage (både i artikkelen og ved henvendelse i ettertid) på hvilke avgifter de egentlig sikter til her. De fleste velgerne vil klart oppfatte det som at man snakker om den nylig innførte (og politisk svært omstridte) flypassasjeravgiften – men denne avgiften går direkte til statskassen og ikke til Avinor, slik at en ren dobling av denne avgiften strengt tatt ikke vil gavne Avinor noe. Man kan selvsagt si at det bare er en kortform for å illustrere hvor mye andre avgifter vil måtte skrus opp – men denne spekulasjonen baserer seg fortsatt på et temmelig vilkårlig premiss om at inntektsbortfallet skal kompenseres gjennom akkurat disse avgiftene, og ikke gjennom å skru opp helt andre avgifter, eller en pris/inntektsøkning på andre områder, som f.eks. parkering på flyplassene. (Man kan selvsagt legge til grunn at slike endringer uansett vil ende opp med å ramme passasjerene som sluttledd, men det blir i så fall en indirekte og ikke automatisk konsekvens.)

For det andre er det åpenbart heller ikke skrevet i stein at Avinor skaffe alle sine midler til flyplassdriften gjennom slike direkte inntekter. Et annet av forslagene i Sps førsteutkast til program handlet om å «utrede en modell hvor flyplasstilbudet ikke finansieres av taxfreesalget på flyplassene» og når Nettavisen konfronterer programkomitemedlem Kjersti Toppe med konsekvensene av inntektsbortfallet, så er hun kategorisk på at dette «skal dekkes av staten, ikke økte avgifter. Selvfinansiering er ikke mulig i distriktene, så der må staten ta en rolle

Da blir det selvsagt totalt ugyldig når DinAvis går hakket lengre enn Nettavisen og hevder at Sp «vil [eller ‘vurderte å’, eller ‘foreslo å’] doble flypassasjeravgiften«, når dette er bare ett vilkårlig valgt inndekningsalternativ – og attpåtil et alternativ som partiets representant kategorisk avviser. Og det blir dermed også ytterligere useriøst av Wiborg å viderebringe denne ugyldige påstanden (især når selv DinAvis’ artikkeltekst egentlig ikke presenterer dette som annet enn ett mulig indirekte resultat av å fjerne taxfree-ordningen).

 

Kommentér gjerne, selv om du ikke har noe spesielt dypsindig å komme med. E-post adresse er ikke påkrevet.

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..