Spørsmål til Sulland om særreaksjoner

Jeg hadde noen spørsmål til Frode Sulland om hans Dagbladet-kronikk om regjeringens forslag om å utvide virkeområdet for den strafferettslige særreaksjonen for utilregnelige, og tenkte jeg like godt kunne legge dem ut her så eventuelle andre interesserte også kan komme med innspill (selv om spørsmålene kommer nokså ustrukturert og antagelig er litt ugjennomtrengelige for de som ikke kjenner tematikken).

1) Syns du at det kommer godt nok frem i din artikkel at dette er særreaksjoner som skal kunne anvendes mot utilregnelige som har begått (gjentatte) ulovlige handlinger (av en viss alvorlighetsgrad)? Jeg vet at du nevner dette helt i starten av teksten og et par ganger lenger, men store deler av kronikken (inklusive tilttelen «Særreaksjon for «plagsomme»?») kan svært lett misforstås dit hen at dette skal gjelde folk som utviser ‘plagsom’ (men ikke straffbar) adferd.

Hva har det f.eks. med saken å gjøre at «Flere mennesker med psykiske lidelser blir synlige i samfunnet, som følge av det som har vært en ønsket politisk utvikling.» (min uth.)? Eller når du siterer Tilregnelighetsutvalget på at «at samfunnet eksponeres for noe mer avvikende og til dels plagsom atferd er en påregnelig følge av reformene i psykiatrien» – mener du at de her siktet til den typen gjentagende (og middels alvorlige) kriminelle handlinger som særreaksjonsutvidelsen retter seg mot? [Redigert: Etter å ha lest setningen i kontekst, så virker det forsåvidt som du har rett i at det er dette som siktes til. Men jeg synes fortsatt at det blir en eufemiserende og misvisende språkbruk, fordi det (ihvertfall for utenforstående legfolk) høres ut som man sikter til folk som flyr rundt i ustelt tilstand eller spiller høy musikk til alle døgnets tider – hvilket jo slett ikke er hva lovforslaget retter seg mot.]

2) Når du reagerer så sterkt på at TPH kan idømmes i slike saker (og på at ‘reaksjonen er tidsubestemt innenfor maksimalrammen på tre år’) – hva tenker du da om helsevesenets adgang til tvangsinnleggelse etter LPH § 3-3, der de kan vedta dette uten at det foreligger noen som helst fare for «andres liv, helse eller frihet», og som i prinsippet kan forlenges ubegrenset uten noen domstolskontroll (med mindre pasienten/pårørende selv klager saken inn for retten)?

3) Blir det ikke litt inkonsekvent å på den ene siden argumentere med at problemet gjelder så få personer at det ikke berettiger slike tiltak, og samtidig advare mot konsekvensene av at «en økende andel av et fåtall [døgnplasser i psykisk helsevern] skal brukes til særreaksjonsdømte«?

4) Når du sier at «Det finnes ikke i dag særlig gode metoder for å predikere framtidig plagsom atferd» – er det ikke nøyaktig de samme predikeringsmetodene som man bruker for å vurdere om gjentagelsesfare-kravet for dagens særreaksjoner er oppfylt? (Og for de utvidede særreaksjonene, vil det formodentlig være flere tilfeller det man kan postulere gjentagelsesfare på grunnlag av et stort antall tidligere handlinger over tid.)

5) Når du innvender at «En slik dom vil lett framstå som et uforholdsmessig inngrep i forhold til andre reaksjoner på tilsvarende forgåelser«, mener du da at varigheten på særreaksjonen vil være lengre enn den fengselsstraffen som en tilregnelig kriminell gjenganger ville blitt idømt? Eller mener du at en dom til TPH vil være et sterkere inngrep enn en fengselsdom av tilsvarende varighet?

6) Du bekymrer deg over at disse særreaksjonsdømte kan overføres til fengsel iht. LPH § 5-6. Nå er det jo slik at* dette forutsetter at personen ikke lenger er utilregnelig/psykotisk, samtidig som det fortsatt foreligger nærliggende gjentagelsesfare. Er du motstander av at personer som er i denne situasjonen skal overføres til kriminalomsorgen? Eller frykter du at psykiatrien vil ‘friskmelde’ pasienter som i realiteten fortsatt er i en tilstand hvor de fortsatt burde/skulle underlegges TPH?

 

Håper du har mulighet til å svare på disse spørsmålene.

*) Søren, nå har jeg også begynt med det.

 

 

 

 

Kommentér gjerne, selv om du ikke har noe spesielt dypsindig å komme med. E-post adresse er ikke påkrevet.

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..