Myteknusefaktasjekk om Israel/Gaza, del 2

(Kort innledende kommentar for å unngå eventuell overfortolkning: Dette blogginnlegget er ikke ment som noe partsinnlegg i den større konflikten, og definitivt ikke som noe forsvar for Israels militære fremferd på Gaza-stripen i disse dager, men utelukkende som et korrektiv til den skjeve fakta- og historie-fremstillingen som blir gitt i den nevnte Dagbladet-kronikken.)

I en kronikk i tirsdagens Dagbladet setter jusstudent @Tarequn seg fore å «slå hull på Israels forklaring» om bakgrunnen for den nåværende Gaza-krigen. Kronikkens hovedpoeng og hovedtese er at det ikke er sant når Israel sier at krigen i Gaza er forsvar mot raketter som ble skutt mot Israel, og at det tvert imot var Israel som gjentatte ganger børt våpenhvilen forut for at Hamas gjenopptok sine rakettangrep 29. juni i år (etter at Hamas ikke hadde skutt ut raketter i halvannet år). Hovedkilden for dette er en artikkel fra den israelske avisen Times of Israel 30.6.14, der (anonyme) israelske forsvarstjenestemenn omtalte rakettangrepene samme morgen som ‘de første Hamas hadde gjennomført siden november 2012’. Kronikkforfatteren skriver videre at:

Videre i artikkelen leser vi at israelske sikkerhetsanalytikere anslo at rakettene var et svar på et israelsk flyangrep mot Gaza noen timer tidligere. Dette israelske flyangrepet drepte en palestiner og skadet tre andre. Dette israelske flyangrepet mot Gaza kom altså på et tidspunkt hvor Hamas ikke hadde skutt en eneste rakett mot Israel siden våpenhvilen datert 21. november 2012.

Denne gjennomgangen av udiskutable faktaopplysninger slår fullstendig hull på den offisielle israelske forklaringen om årsaken til det pågående angrepet mot Gaza.

(En liten digresjon før jeg kommer til mitt poeng: Samme kronikk dukket også opp på Dagsnytt Atten senere samme kveld, der programleder Anne Grosvold presterte å si at

Today Dagbladet published an article [etc.] And according to Dagbladet, there have been no rockets fired from Hamas against Israel [during this period]. (…) Dagbladet refererer altså i dag en artikkel fra den israelske avisen Times of Israel som sier at det ikke har vært fyrt raketter mot Israel i en periode fra 21.11.12 til 29.6.14.

Det er et ganske vanlig syn i avisenes kommentarfelt at noen hisser seg opp over et leserinnlegg og utbryter at «Det er helt uhørt at Dagbladet/Aftenposten/VG kan mene noe sånt!», og at andre i kommentarfeltet må pedagogisk forklare dem forskjellen på redaksjonelt stoff og debattinnlegg fra lesere – men man skulle liksom forvente at NRKs samfunnsdebatt-flaggskip hadde en litt tydeligere forståelse av distinksjonen mellom ‘en Dagbladet-artikkel’ og ‘en kronikk i Dagbladet’.)

Men tilbake til kronikkens innhold: Forfatterens faktafremstilling preges av en alvorlig (og tilsynelatende bevisst) utelatelse: Det er riktig som han skriver at Hamas hevder (med relativt stor troverdighet) at de ikke avfyrte noen raketter mot Israel i denne perioden. Men andre militante palestinske grupper i Gaza (Islamsk Jihad, MSC, ABM, Ansar-brigadene, m.fl.) avfyrte mer enn to hundre raketter mot Israel i samme periode. (Her og her er samtlige rakettangrep i denne perioden nitid listet opp. (Og ja, man skal generelt være forsiktig med å stole på Wikipedia-artikler (ikke minst om betente temaer), men disse listene over rakettangrep fremstår som grundig og troverdig belagt med kildehenvisninger til uavhengige medier for hvert enkelt datapunkt. Kronikkforfatteren har heller ikke bestridt dette.)

Til alt overmål, så fremgår også dette uttrykkelig av samme Times of Israel-artikkel som forfatteren siterer fra, der det også sies eksplisitt at det israelske flyangrepet (søndag morgen) som Hamas responderte på neste dag, hadde blitt gjennomført som svar på et palestinsk rakettangrep lørdag kveld, som hadde truffet byen Sderot og startet en større brann. Det er derfor helt misvisende når det fremstilles som om Hamas gjenopptok rakettangrepene som svar på et uprovosert israelsk flyangrep. Å skrive at «Dette israelske flyangrepet mot Gaza kom altså på et tidspunkt hvor Hamas ikke hadde skutt en eneste rakett mot Israel siden våpenhvilen datert 21. november 2012«, blir et skoleeksempel på et utsagn som er formelt sett korrekt, men som i praksis blir klart uredelig, fordi ingen leser kan forventes å tolke det bare i den snevert korrekte betydningen. Hele argumentet (om den angivelige urimeligheten i det israelske angrepet) faller jo totalt til jorden hvis man tar med at det hadde blitt skutt ut et antall raketter fra Gaza mot Israel, bare ikke fra Hamas.

(De som ennå ikke er enige i dette poenget, kan jo tenke seg følgende analogi: Etter det bestialske mordet på Mohammed Abu Khdeir (som ble kidnappet og brent i hjel av tre jødiske ekstreme nasjonalister), oppsto det (ikke overraskende) store opptøyer flere steder på Vestbredden og i Øst-Jerusalem. Ville det vært rimelig å si om disse opptøyene at «De kom på et tidspunkt da IDF og israelsk politi ikke hadde gjennomført noen aksjoner eller arrestasjoner mot palestinere den siste uken«, og totalt unnlate å nevne den faktiske foranledningen for opptøyene? Selvfølgelig ikke.)

Det er for så vidt legitimt og relevant av kronikkforfatteren å påpeke at Hamas som organisasjon faktisk (trolig) overholdt våpenhvilen med Israel frem til 29. juni – de fleste som har lest om rakettangrepene som har pågått fra Gaza vil nok ikke være klar over dette. Det er også helt legitimt å kritisere det uttalte israelske standpunktet om at de holder Hamas (som myndigheter på Gaza) ansvarlige for alle rakettangrep fra Gaza, og å påpeke at Hamas flere ganger har arrestert militante som har skutt opp raketter (selv om man da også burde ta med at Hamas ved andre anledninger har aktivt benektet å ha gjennomført slike arrestasjoner, selv når de militante selv har påstått at deres medlemmer har blitt arrestert(!)).

Men en slik kritikk må føres ut fra korrekte premisser og fakta, og det er verken legitimt eller holdbart å forsøke å gi et totalt uriktig inntrykk av at Israel var helt forskånet fra rakettangrep i denne perioden, ved at alle de rakettangrepene som andre militante grupper i Gaza sto bak viskes fullstendig ut av historiefremstillingen. Når kronikkforfatteren bruker Times of Israel-artikkelen som kilde både for Hamas’ rakettangrep, og for analysen om at dette (antagelig) var svar på Israels flyangrep, men samtidig utelater opplysningen i samme artikkel om bakgrunnen for Israels angrep (som ikke synes å ha vært rettet direkte mot Hamas på noen måte), er det vanskelig å tolke dette som annet enn en bevisst utvelgelse av ‘beleilige’ fakta. Det burde heller ikke være noen tvil om at så lenge kronikken ikke nevner disse andre rakettoppskytningene med et eneste ord, så vil det overveldende flertallet av leserne tolke terpingen på fraværet av raketter fra Hamas som en opplysning om at det ikke kom noen raketter fra Gaza (se bare på sitatet fra Anne Grosvold over, der hun veksler mellom ‘ingen raketter fra Hamas’ og ‘ingen raketter fra Gaza’, tilsynelatende uten å se noen forskjell på de to utsagnene.)
Kronikken fremstår heller ikke primært som noe forsvar for Hamas og deres grad av fredsvilje, men som en anklage mot Israel for brudd på våpenhvilen og krigføring uten gyldig begrunnelse – en anklage som svekkes voldsomt når disse 200+ rakettangrepene fra andre militante i Gaza tas med i regnestykket.

– – –

Det er for øvrig også verdt å ta med at kronikken også benytter seg av en selektiv bruk av fakta for å belegge at Israel skal ha begynt å bryte våpenhvilen så snart den var blitt inngått i november 2012:

Denne våpenhvileavtalen brøt Israel allerede den 22. noember 2012, da israelske styrker skjøt og skadet en palestinsk man øst for Khan Yunis på den sørlige Gazastripen. Dagen etter skjøt og drepte Israel en 20 år gammel palestiner, og skadet ti andre palestinske bønder som var på veg til åkeren sin øst for Khan Yunis. To dager senere åpnet israelske soldater på nytt ild mot Gazastripen.

Nok en gang er det tilstrekkelig å gå til forfatterens egne kilder (fra det uavhengige palestinske nyhetsbyrået Ma’an News) for å få et nokså forskjellig bilde av omstendighetene. Der fremgår det at begge de to første skyteepisodene (og ifølge de umiddelbare kommentarene fra israelsk side også den tredje) oppsto da palestinske demonstranter beveget seg inn i den 300 meter brede buffersonen mot grensen til Israel, og israelske soldater ‘anså demonstrasjonen som opptøyer og uro og skjøt mot bena etter å først ha skutt varselskudd’. Nok en gang – det er naturligvis legitimt å kritisere den israelske maktbruken i slike situasjoner, og insistere på at de burde håndteres på helt andre måter, men da må man faktisk nevne (kortfattet) den relevante konteksten og foranledningen for hendelsene, fremfor å tegne et feilaktig bilde av uprovosert og vilkårlig skyting fra israelsk side. Særlig beskrivelsen av den andre skyteepisoden, der en mann ble drept, fremstår som bevisst mangelfull – Ma’an siterer (via Reuters) en navngitt slektning av den drepte mannen som forteller at mannen hadde prøvd å klatre opp på det ytre sikkerhetsgjerdet med et Hamas-flagg, og at israelske soldater hadde avfyrt tre varselskudd i luften før han ble skutt og drept. Dette burde, igjen, være opplysninger som klart hører hjemme i en beskrivelse av situasjonen, uansett om man vil fordømme israelernes håndtering eller ikke.

– – –

For å ta opp tråden fra prologen til dette innlegget: Det er ingen tvil om at det er svært mange av Israels handlinger og beslutninger (både under sommerens krig og generelt) som fortjener tøff og skarp kritikk. Men nettopp derfor burde man forvente at man evner å fremføre kritikken på saklig og faktabasert grunnlag, og uten å fortegne virkeligheten. Kronikker som denne, som er gjennomsyret av selektiv og villedende bruk av fakta, bidrar bare til å gjøre palestinernes sak en enorm bjørnetjeneste, ved å gi inntrykk av at man er avhengig av å ta i bruk utelatelser og villedning for å kunne fremføre tungtveiende argumenter. Hvis man tror genuint på sin sak og sine argumenter, så burde folk (både i denne saken og i andre saker) faktisk vise det i praksis ved å stole på de reelle argumentene, og ikke føle behov for å fordreie fakta for å fremme sin sak. For å være ekstremt dualistisk og forenklende et øyeblikk: Villedende grep vil kanskje vinne deg mer støtte på kort sikt, men de personene som biter på slike knep vil i utgangspunktet alltid være sårbare for at motparten bruker tilsvarende knep for å få dem til å skifte mening (uavhengig av hvor mye du ‘egentlig’ har retten på din side).  Det er de personene som ikke lar seg lure av misvisende fremstillinger som det er viktigst og mest verdifullt å vinne over på din side. Forenklet, javel, men likevel noe som en del aktivister burde legge seg på hjertet (eller burde det muligens hett ‘legge seg på hjernen’, gitt konteksten?).

 

Les også: Myteknusefisking om Israel/Palestina

4 kommentarer om “Myteknusefaktasjekk om Israel/Gaza, del 2

 1. «Kronikkens hovedpoeng og hovedtese er at det ikke er sant når Israel sier at krigen i Gaza er forsvar mot raketter som ble skutt mot Israel, og at det tvert imot var Israel som gjentatte ganger børt våpenhvilen forut for at Hamas gjenopptok sine rakettangrep 29. juni i år (etter at Hamas ikke hadde skutt ut raketter i halvannet år).»

  Nei. Dette er ikke kronikkens hovedtese. Kronikken er formulert som et svar på et spørsmål. Dette fremgår av en naturlig språklig forståelse av det jeg skriver i kronikken. Jeg siterer:

  «Israel opplyser at den pågående krigen i Gaza er deres selvforsvar mot raketter skutt av Hamas fra Gaza. »

  Det jeg gjør i kronikken min er å vise at dette ikke stemmer.

  Dette er det eneste kronikken handler om. Jeg skriver ikke min analyse av årsaken til krigen. Jeg skriver heller ikke noe dyptgående om hva som har skjedd i Gaza i tiden mellom våpenhvilen i 2012 til den nye krigen i 2014. Hvis jeg skulle gjort det hadde jeg trengt langt mere plass.

  Setningen «Israel forsvarer seg mot raketter skutt av Hamas mot Gaza» består av to elementer:

  1. Israel forsvarer seg.
  2. Israel forsvarer seg mot rakketer skutt av Hamas

  I mitt leserinnlegg behandler jeg disse to påstandene.

  1. Jeg viser at Israel brøt våpenhvilen allerede dagen etter at den ble inngått. Den første raketten som ble skutt inn i Israel etter våpenhvilen skjedde etter at Israel hadde brutt våpenhvilen hele 16 ganger.

  http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Palestinian_rocket_attacks_on_Israel,_2012#cite_note-321

  http://blog.thejerusalemfund.org/2012/12/israeli-ceasefire-violations-in-gaza.html

  2. Jeg viser deretter at Hamas først skjøt sin første rakett inn i Gaza den 30, juni 2014. Jeg underbygger dette med kilder fra en Israelsk avis.

  Jeg legger merke til at ingen betviler at noe av det jeg skrev i leserinnlegget mitt stemmer.

  Isteden går kritikken ut på at mitt innlegg ikke gir hele historien. Det stemmer. Men det er fordi min artikkel kun tar for seg påstanden «Israel forsvarer seg mot raketter skutt av Hamas» . Jeg hadde trengt langt mere plass om jeg skulle fått til å skrive mer. Imotsetning til en blogg så har et leserinnlegg begrensninger på plass. Jeg påpeker igjen at innlegget mitt ikke handlet om mer enn det som fremgår av innlegget.

  ETTER at man har fått på plass de faktaopplysningene jeg viste til kan man begynne å diskutere selve bakgrunnen for krigen. Og da er man nødt til å godta at Israel brøt våpenhvilen flere ganger. Andre palestinske grupper brøt også våpenhvilen flere ganger. Men er det mulig å si at Israel forsvarer seg her nå når de selv bryter våpenhvilen? Etter Israels logikk var det helt greit at palestinske grupper skjøt raketter inn i Gaza fordi Israel allerede hadde brutt våpenhvilen.

  En seriøs diskusjon vil kreve at man ser på alle våpenhvilebruddene fra begge siden og sammenligner dem med hverandre. Det vil isåfall kreve at man kronologisk går igjennom alle våpenhvilebruddene fra begge sider. Det hadde jeg altså ikke plass til. Til mitt forsvar så nevner ikke jeg med et eneste ord at Gaza er under blokkade, og jeg nevner kun indirekte at Gaza er okkupert (formuleringen «okkupasjonsmakt» om Israel). Jeg nevner heller ikke noe av det Israel gjorde på vestbredden. Det er ganske opplagt at mitt innlegg på ingen som helst måte forsøkte å forklare hele situasjonen i Gaza eller vestbredden, eller Israel for den saks skyld. Isteden tok den for seg en påstand og så på om det var hold i den. Og jeg mener jeg greide å vise at det ikke var hold i påstanden.

  Liker

  • Sitat: ««Israel opplyser at den pågående krigen i Gaza er deres selvforsvar mot raketter skutt av Hamas fra Gaza.»

   Har du en kilde på dette?

   Det var et usedvanlig smalt tema, må jeg si. Hvilken relevans har det hvem som skjøt rakettene? At de ble skutt fra Gaza er nok til at det rettferdiggjør et motangrep for å ta ut rakettrampene. Hvem som skjøt er mindre interessant.

   Det virker som du koker suppe på en spiker bare for å finne noe å «ta» Israel på. Og du skriver ekstremt langt om et såpass smalt tema. Og du fremstiller det som om det ikke var skutt opp noen raketter, noe som er direkte uredelig.

   At du bevisst prøver å lure folk til å tro at Israel angrep først bekreftes av ting du skriver som f.eks. «I media har kritikken mot krigen hovedsaklig gått ut på at Israel har fart for hardt frem i sin «forsvarskrig». En rask gjennomgang av den pågående krigens forhistorie viser at Israel ikke forsvarer seg.»

   Men jo, de forsvarte seg. De svarte på rakettangrep.

   Du konkluderer: «Denne gjennomgangen av udiskutable faktaopplysninger slår fullstendig hull på den offisielle israelske forklaringen om årsaken til det pågående angrepet mot Gaza.»

   Du slår ikke hull på noe annet enn din egen troverdighet. Israel skjøt mot Gaza fordi det ble skutt raketter mot israelske sivile. Det er grunnen.

   Liker

Kommentér gjerne, selv om du ikke har noe spesielt dypsindig å komme med. E-post adresse er ikke påkrevet.

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..