#NRKpsyk – When all else fails: Deny

I kronikken «Fullstendig gale tall fra NRK» tar psykologiprofessor Bjørn Rishovd Rund og førsteamanuensis Anne-Kari Torgalsbøen et krasst oppgjør med NRKs reportasjeserie om «Drap begått av alvorlig psykisk syke«:

I så å si alle tilfeller hvor det er snakk om en alvorlig psykisk lidelse eller utilregnelighet, dreier det seg om en psykose. Dette har journalistene valgt å se bort fra, og dermed bærer det galt av sted. De opererer med fullstendig gale tall på alvorlig psykisk syke drapsmenn.

(…)

Feil tall

I Olsen-utvalgets rapport (NOU 2010:13), som omhandler alle drap i Norge i perioden 2004-2009, blir det konkludert med at 18 prosent av alle drapsmennene hadde en psykosediagnose. En gjennomgang av 18 internasjonale studier viste at i gjennomsnitt ble 6 prosent av alle drap begått av personer med diagnosen schizofreni. NRK hevder at «..nesten halvparten av alle drapsofre er drept av en person med alvorlig psykisk lidelse».

(…)

Hvordan kan NRK-journalistene komme frem til et så totalt forskjellig tall fra det Olsen-utvalget gjorde? Noe av forklaringen ligger i at journalistene i begrepet «alvorlig psykisk syke» inkluderer personlighetsforstyrrelser. Det er helt uvanlig. Men på denne måten skapes et inntrykk av at det begås flere drap av personer med en alvorlig psykisk lidelse. Dette tjener ingen annen hensikt enn å stigmatisere mennesker som lider av en psykose. Faktum er at drap begått av alvorlig psykisk syke, skjer så sjelden at journalisten har sett seg nødt til å spe på med drap begått av personer med personlighetsforstyrrelser for å øke antallet. Slik skapes den rette dramaturgi – godt hjulpet av tabloide ingresser.

Men NRKs nyhetsdirektør Per Arne Kalbakk og reportasjeredaktør Alexandra Beverfjord rykker umiddelbart ut for å «tilbakevise» forskernes «alvorlige og dels feilaktige påstander»:

Kartleggingen viser at 102 av drapene ble begått av personer som hadde en alvorlig psykisk lidelse. Dette er nær halvparten av alle drapene vi gjennomgikk. I tillegg viser kartleggingen at det er kombinasjonen alvorlig psykisk lidelse, rus og voldshistorikk som utgjør en stor del av risikogruppen.

Hovedkritikken til Torgalsbøen og Rishovd Rund synes å være at psykoselidelser og personlighetsforstyrrelser er med i begrepet alvorlige psykiske lidelser. De mener at alvorlige personlighetsforstyrrelser ikke hører hjemme under den definisjonen, og at NRK derfor opererer med «gale tall». Da det statlige Olsen-utvalget gjennomgikk drap i Norge i perioden 2004-2009 hadde de med begge gruppene i sine tall, og det var deres definisjon som dannet utgangspunktet for oss. (min uth.)

Dette presterer NRKs redaktører å hevde (slik Kalbakk også gjorde på NRKs Debatten dagen før) til tross for at NRKs egen artikkel om metodebruk uttrykkelig forteller oss at Olsen-utvalget skilte ut personlighetsforstyrrelser som en egen og separat kategori!

I 2010 gikk det statlige «Olsen-utvalget» gjennom en rekke norske drapssaker over en femårsperiode med det samme formålet som NRK. Utvalget definerte alvorlige psykiske lidelser på denne måten:

«Med begrepet alvorlige psykiske lidelser i rapporten menes: schizofreni, schizotyp lidelse, paranoid psykose, schizoaffektiv lidelse og andre psykoser, manisk og bipolar lidelse og alvorlig depressiv lidelse. Begrepet alvorlige personlighetsforstyrrelser brukes i rapporten om: paranoid, schizoid, dyssosial og emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse».

NRK kan selvfølgelig velge å forsvare at de konstruerer en samlekategori bestående av både psykoselider og personlighetsforstyrrelser, men det er altså et uomtvistelig faktum at når de utstyrer denne samlekategorien med merkelappen «alvorlige psykiske lidelser», så følger de ikke Olsen-utvalgets definisjon av dette begrepet (stikk i strid med hva Kalbakk og Beverfjord hardnakket påstår!)

Det er for øvrig også gode grunner til å fremføre sterk skepsis til gyldigheten eller relevansen av den sekkeposten som NRK har laget seg, når den inneholder vidt forskjellige grupper som krever helt forskjellige tiltak og oppfølging fra det psykiske helsevernet – eller som kanskje ikke engang kan sies å være dette helsevernets ansvar:

Det er jo en stadig økende tendens til å beskrive forslag eller tiltak som «viktige og riktige» – men når det gjelder samfunnsdebatter, så synes tydeligvis NRK at det er tilstrekkelig at de er «viktige»….

Les også: BI-underslagene

En kommentar om “#NRKpsyk – When all else fails: Deny

Kommentér gjerne, selv om du ikke har noe spesielt dypsindig å komme med. E-post adresse er ikke påkrevet.

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..