Et reservasjonsmulighets-spørsmål til Bent Høie

NRK Aktuelt sist tirsdag var helseministeren klar på at han mente at hans forslag om reservasjonsmulighet for fastleger var til kvinnenes beste:

15-åringer får en bedre veileder hos en lege som er for hennes rett, istedenfor en som er tvunget til å veilede. Jeg hadde følt meg mer komfortabel med en lege som mener det han sier, istedenfor en som er tvunget til det.

Partifelle og statssekretær ved SMK Julie Brodtkorb tar enda kraftigere ord i bruk:

Brodtkorb, som også er leder i Høyres kvinneforum, sier Helsedepartementets forslag til reservasjonsrett for fastleger vil styrke kvinners rett til å ta abort.

– Unge kvinner som er usikre på om de skal ta abort eller ikke skal ikke lenger risikere å sette seg ned med fastlege som er mot abort uten å vite det, sier Brodtkorb.

Hun mener det er reservasjonsordningen i dag som setter kvinner som vurderer abort i en vanskelig situasjon.

– Dagens system hvor det kan skje er et overgrep mot disse kvinnene. Jeg vil forvente at hvis en av mine døtre skulle trenge slike samtaler, så skal det være en åpen samtale som utfra hennes situasjon kommer med råd, ikke basert på hva legen personlig måtte mene.

Argumentet har også vært gjentatt ved flere anledninger: At det er svært uheldig og uønsket dersom en abortsøkende kvinne går inn i en legesamtale om dette temaet med en fastlege som er sterk motstander, og at det nye forslaget om reservasjonsrettmulighet gjør det mulig å unngå disse situasjonene – ved at pasientene både får forhåndsinformasjon om hvilke leger som har slike holdninger, og dessuten sikrer rettigheten til å umiddelbart (dvs. innen 24 timer) få en time hos en annen lege.

Men samtidig presiseres det uttrykkelig i høringsnotatet:

Forutsetninger for å kunne inngå avtale om reservasjon

Kommunene har ansvaret for å organisere fastlegeordningen. De skal sørge for tilbud om allmennlegetjenester og at et tilstrekkelig antall leger deltar i fastlegeordningen slik at alle som ønsker det får tilbud om plass på en fastleges liste. Det skal etter forslaget derfor være kommunene som vurderer ut fra lokale forhold om det er tilstrekkelig tilgang til fastleger til at en eller flere av fastlegene i kommunen kan reservere seg mot å henvise til abort uten at dette vil innebære en urimelig ulempe for kvinnene som blir berørt.

Fastleger skal etter forslaget ikke få en rett til reservasjon, men en mulighet. Det vil være opp til den enkelte kommunen å avgjøre om de ønsker å inngå avtaler om reservasjon, såfremt vilkårene for å inngå slik avtale er oppfylt.

For å unngå at reservasjoner skal påføre kvinner urimelig belastning, foreslår departementet at kvinner som vurderer eller ønsker henvisning til abort, men som står på liste hos en lege som har reservert seg, skal få tilbud om konsultasjon hos en annen lege i nærheten innen neste virkedag. Kommunen kan bare inngå avtale om reservasjon dersom det er tilstrekkelig tilgang til andre fastleger i nærheten som kan gjennomføre de aktuelle konsultasjonene. Fastleger som ønsker avtale om reservasjon må dokumentere at de har inngått en skriftlig avtale med en annen fastlege som forplikter seg til å gjennomføre konsultasjonene med kvinnene som vurderer eller ønsker henvisning til abort.

Og også i media har helseministeren og hans partifeller understreket gang på gang at dette forslaget kun innebærer en reservasjonsmulighet, og at legene skal få benytte seg av denne muligheten utelukkende der hvor forholdene ligger til rette for at alle pasienter kan få et fullgodt alternativt tilbud. I områder hvor det er så dårlig legedekning at å bytte fastlege medfører «urimelig byrde» for pasienten, så skal legene ikke gis adgang til å reservere seg. (Det har også blitt klart de siste dagene at mange kommuner kommer til å nekte leger å reservere på overordnet, prinsipielt grunnlag – men la oss holde disse tilfellene utenfor i denne omgang og anta at det er kun ved manglende alternativ legekapasitet at fastleger vil nektes å reservere seg.)

Det følger åpenbart av dette at dersom regjeringens forslag blir innført, så vil det være en del leger som søker om å få reservere seg, men som ikke får søknaden innvilget fordi det er for få andre leger i deres område. Disse legene vil da bli pålagt å likevel henvise pasienter til abort – men deres holdninger som gjorde at de søkte om reservasjon vil jo bestå like fullt.

Spørsmålet mitt blir da: Dersom vi aksepterer Høies og Brodtkorbs premiss om at det er en urimelig og uholdbar belastning for en abortsøkende kvinne å ha samtale om temaet med en lege som er innbitt abortmotstander (særlig når hun ikke engang vet om det på forhånd), hvordan har man tenkt å unngå at nettopp slike situasjoner oppstår hos leger som får sin søknad om reservasjon avvist?

Skal reservasjonslegers informasjonsplikt til pasientene utvides, slik at også de legene som ikke reserverer seg må informere pasientene dersom de har søkt om dette? (Hvis ja – hva skal pasientene egentlig gjøre med denne informasjonen, gitt at det i disse situasjonene pr. definisjon vil være problematisk for pasientene å bytte fastlege?)

Eller skal leger som får sin søknad om reservasjon avvist avskjediges umiddelbart, fordi man anser at disse legene har avslørt at de har holdninger som gjør dem uskikket til å ta en abortsamtale med en ung, sårbar pasient? (Neppe – og bare en av mange grunner til dette er at det ville gjøre det til en urimelig risiko for leger å sende inn en søknad om reservasjon.)

Eller forventer regjeringen at disse fastlegene skal fortsette i jobbene sine, inklusive å ta imot abortsøkende kvinner på en respektfull måte og henvise dem til sykehus dersom det er deres ønske? Men i så fall, hvordan samsvarer dette med deres tidligere siterte utsagn om det er tvingende nødvendig å få en slutt på dagens «fare» for at intetanende unge kvinner kan risikere å fremme sitt abortønske for en abortmotstander (og at regjeringens forslag vil fjerne dette problemet en gang for alle)?

Svar utbes.

5 kommentarer om “Et reservasjonsmulighets-spørsmål til Bent Høie

 1. Kunne ikkje sagt det betre sjølv, håpar dette blir delt og delt og delt! Slik må kanskje Høie og dei andre innsjå at saka er tapt, så lenge dei ikkje kan forsvara sitt eige argument.

  Liker

 2. I en kronikk i dagens Aftenposten fremfører reservasjonslege Eilif Haaland det samme inkonsekvente argumentet, for anledningen med kun ett linjeskift mellom:

  Personer som gir etter for opplevelsen av å være tvunget til å delta i prosedyrer som strider mot deres samvittighet, vil gradvis nedbygge sin indre etiske, følelsesmessige motstand mot disse. Med stor sannsynlighet vil en slik prosess også svekke annen etisk beredskap. Det kan få negative konsekvenser for den håndtering av pasienter og verdier som leger ellers er satt til å forvalte, for eksempel hvordan man praktiserer det å forskrive resepter. Reservasjonsnekt utgjør derfor en trussel ikke bare mot legen, men også mot pasientens kanskje viktigste rettighet, et etisk integrert helsevesen.
  Reservasjonsadgang som samtidig ivaretar lovmessige rettigheter uansett hvor i landet, og defineres ut fra gitte kriterier for å unngå reservasjonsanarki
  , er derfor påkrevende nødvendig.

  Eller sagt med andre ord: Det er livsviktig for samfunnet at leger ikke nektes å reservere seg, men der hvor det ikke er andre leger i nærheten som kan betjene pasienten så skal selvfølgelig leger nektes å reservere seg. Javel, neivel.

  Liker

 3. Tilbaketråkk: Reservasjonsrettsstaten | Langust og korsnebb

 4. Tilbaketråkk: Reservasjonsrett kontra reservasjonsmulighet | Langust og korsnebb

 5. Og nå som hele reservasjonsmuligheten er skrinlagt, så har Høie lagt bort hele dette argumentet og «legger til grunn at alle leger klarer å møte kvinnene på en profesjonell og nøytral måte, og at kommunene skal føre tilsyn med dette». (Hvilket jo er den eneste praktiske måten å håndtere dette problemet på, men det understreker ettertrykkelig hvor vikarierende deres tidligere argumenter var.)

  Liker

Legg igjen en kommentar til Doremus Avbryt svar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..