Dagens sitat: Wergeland og OL

I disse tider hvor megaOLmanien (geddit?) brer om seg, og både politikere, næringslivstopper, tidligere idrettsprofiler og komiker/artist/spaltister bekjenner sin tro på at det eneste saliggjørende for byen og nasjonen vil være å stå som arrangør for «verdens største idrettsarrangement» (sic!), så kan det være verd å minne om salig Henrik Wergelands ord om ytre og indre storhet: Les videre

OL i dårlige argumenter (oppdateres)

Det har etterhvert blitt presentert såpass mange underlige «Ja til Oslo-OL»-argumenter i media at det synes på sin plass å samle noen av de «beste» på ett brett. Listen oppdateres fortløpende, så kom gjerne med flere tips.

(For ordens skyld: Tittelen på herværende blogginnlegg er stjålet lånt fra Nils August Andresens utmerkede artikkel om temaet.)

Les videre

Olympisk pyrrhosseier

Med bare dager igjen til Oslo-befolkningen skal stemme ja eller nei til OL-søknad, gjør tilhengerne alt de kan for å friste Oslo-velgere med at et OL – takket være alle de statlige pengene som vil investeres i anlegg – vil være tidenes gavepakke til Oslos innbyggereet tilbud med over 90 prosent rabatt, og nesten som å vinne i Lotto.

Men som den sedvanlig fornuftige Per Anders Madsen påpeker i Aftenposten, har OL-tilhengerne med dette valgt seg en strategi som (kanskje) vil gjøre at de vinner slaget, men som med stor sannsynlighet vil føre til at de taper krigen:

Jeg tror Rognlien og Ringnes skyter seg selv i foten fordi de fyrer opp et latent Oslo-hat. Fortsatt mumles det mye om urent trav da Tromsø-OL 2018 falt. I nettavisenes kommentarfelt raser folk utenfor Oslo over at de ikke får delta i folkeavstemningen, mens de vær så god skal få betale for festen.

Dette er en innvending som får mer vind i seilene desto sterkere det fremheves at OL er en gavepakke til Oslo. For Ringnes’ påstand kan snus: De som virkelig er tette i pappen, må jo være alle utover i landet som er villig til å finansiere idrettsanlegg og kollektivutbygging i Oslo.

For hvor mange distriksrepresentanter på Stortinget vil egentlig ønske – eller våge – å stemme for en statsgaranti på 23 milliarder, etter å hørt Idrettsforbundets generalsekretær Inge Andersen advare mot at disse pengene ellers «kommer til å ende i brobygging og veibygging andre steder, [f.eks.] på Vestlandet«?

 

Les også: OL-milliarder er ikke som andre milliarder

Dagens sitat: Klassekampen og prinsipper

I mandagens lederartikkel i Klassekampen advarer Pål Hellesnes leserne mot å bedrive «taktisk stemmegivning», blant annet med følgende begrunnelse (min uth.):

For det andre kan denne tankegangen [altså taktisk stemmegivning]  – siden den er uprinsipiell – ende i det absurde.

Det er mulig det er jeg som er vanskelig her, men jeg sliter med å forstå den uthevede innskutte bisetningen på annen måte enn at Hellesnes mener at en prinsipiell tankegang ikke vil kunne ende i det absurde.

Og det er kanskje illustrerende for hvorfor mange av oss som egentlig har betydelig sympati med mange av Klassekampens standpunkter likevel betrakter avisen med en viss skepsis.