En påminnelse til Tybring-Gjedde

Dagsnytt Atten sist onsdag fikk Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde anledning (tildels etter eget ønske/krav) til å fremføre sin virkelighetsbeskrivelse i drøye fem minutter uten motdebattant (eller «nå får jeg muligheten til å snakke«, som Tybring-Gjedde valgte å beskrive det).

Her stilte Tybring-Gjedde seg blant annet oppriktig uforstående til spørsmålet om ikke folk kunne føle seg såret over hans uttalelser: 

Ja…hva har jeg sagt personlig som har såret, det vet ikke jeg. (…) Og hvis det er noen slik som personlig føler seg såret….jeg har aldri angrepet et enkelt menneske og sagt at «DU..» – Det har jeg aldri gjort, og det kommer jeg heller ikke til å gjøre. (…)

– Men du har f.eks. sagt at «Vi i Norge graver vår egen kulturelle og etniske grav» og at «verdiene vi står for svinner hen fordi islam vokser». Tror du at noen kan ta det som sårende?

– Ja, hvem skulle det være, da?

– Muslimer, for eksempel?

– Fordi jeg snakker om afrikanere og asiater?

Carl I. Hagen støtter Tybring-Gjedde:

Han har hele tiden forholdt seg til politiske spørsmål og har aldri angrepet navgitte enkeltpersoner

Gitt alle de utspill som Tybring-Gjedde har kommet med over de siste årene, så er det for så vidt forståelig at noen hver kan ha problemer med å huske alle uttalelsene hans (gudene skal vite at undertegnede forsøker å glemme flest mulig av dem fortest mulig).

Så derfor: Her er et lite knippe av sitater som forhåpentligvis kan avhjelpe CTGs forvirring lite grann:

Vi kan starte med hans viden kjente kronikk «Drøm fra Disneyland» (som han fortsatt mener «står fjellstøtt politisk»):

Vi som er glad i Norge og som verdsetter tilhørigheten og identiteten landets kulturelle fellesskap representerer, ser med undring og uro på hvordan dette fellesskapet forvitrer og undergraves av en innvandringspolitikk uten bærekraft.

Hva var galt?

Vi registrerer endringene rundt oss, og vi hører til stadighet at de er til det bedre. Men det er noe som skurrer, noe umusikalsk. Og vi ønsker derfor å stille etterkrigstidens samfunnsarkitekt, Arbeiderpartiet (Ap), noen spørsmål;

Hva var galt med norsk kultur, siden dere er fast bestemt på å erstatte den med noe dere kaller flerkultur?

Hva er målet med å dolke vår egen kultur i ryggen?

Hvilket land bruker dere som rollemodell for det flerkulturelle eksperimentet?

Åpnet grensene

Det er Ap som har åpnet grensene til tross for innvandringsstoppen. Det er Ap som gir oss tusenvis nye nordmenn fra ulike kulturer og ukulturer hvert eneste år. Det er Ap som sørger for at norskkulturelle rømmer flere av Oslos bydeler, og etterlater seg enklaver hvor muslimsk enfold, dogmatisme og intoleranse får stadig sterkere grobunn.

(…)

Men, vil vi hjelpe Arbeiderpartiet med å bytte ut norsk kultur med «flerkultur»? Aldri! Vil vi bidra til kultursviket? Ikke om noen satt opp plakaten «skutt blir den som …»! Vil vi noen gang føle oss «flerkulturelle»? Aldri i verden!

Drøm fra Disneyland

For vi tror ikke noe på flerkultur. Vi tror det er en drøm fra Disneyland. Rotløshet satt i system. Idioti på lang sikt, og vi tror det kan komme til å rive landet vårt i filler.

I desember 2012 var han særs misfornøyd med hvordan statsrådene Inga Marte Thorkildsen og Hadia Tajik svarte da han ba dem definere «norsk kultur»:

Tybring-Gjedde mener de to statsrådene bare viser til universelle og internasjonale verdier i sine svar, og dermed fornekter den norske folkesjela.

– De sier ingenting om den dagligdagse kulturen, om den norske folkesjela. Den kulturen som skiller norsk kultur fra annen kultur.  Ingenting om vår kristne kulturarv, utover bevaring av stavkirkene. De nevner ikke tillitssamfunnet, som er basert på ordholdenhet, ærlighet, og det å være pliktoppfyllende overfor fellesskapet. Glemt er også felles historie, tradisjoner, språk, høytider, lovverk, valuta, skikk og bruk, flagg, oppvekst, verneplikten, nasjonalsangen, kongehus eller landslaget, tordner han.

Og han utdypet  også sine standpunkter:

At vår kulturarv risikerer å forvitre er ikke et ansvar vi skal skyve over på innvandrerne som kommer til Norge. Deres eneste ønske er å få en materielt sett bedre tilværelse.

Ansvaret ligger ene og alene hos norske politiske myndigheter, og i særlig grad hos Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet har gjennom flere tiår tillatt en innvandring som i løpet av få generasjoner vil gjøre nordmenn til en minoritet i eget land. Den høye innvandringen umuliggjør reell kulturell integrering.

Og demonstrerte  for øvrig sin knallharde og faste beslutning om å aldri «angripe et enkelt menneske og si at «DU…»«:

Kulturministerens svar er også politisk ugjenkjennelig. Sarkasmen er tydelig, og hennes forsøk på politisk belæring er plump og umoden, noe jeg velger å sette på kontoen for ungdommelig politisk overmot. Spørsmål og svar-instituttet er viktig for Stortinget, og statsrådene skal i sine svar unngå å bedrive politisk agitasjon. Svaret fra kulturministeren har imidlertid vagt stor begeistring hos den identitets- og rotløse kultureliten.

(…)
Kulturministerens noe sarkastiske uvilje til å besvare spørsmålet, skyldes muligens manglende evne til overhodet å forstå spørsmålet. For Tajik er en ektefødt sosialdemokrat oppvokst med credoet om å bygge ned nasjonalstater, rive grenser, utviske kulturforskjeller, male alt i samme nyanse av sosialgrått, og gjøre alle så like som mulig –  med den beste intensjon om å skape fred, forbrødring, utjevning og fellesskap. Problemet er bare at sosialisme beviselig ikke virker, verken nasjonalt eller internasjonalt.

På Frps landsmøte i mai 2011 advarte han om forholdene i «flerkulturelle Groruddalen»:

I Groruddalen blir blonde jenter mobbet og farger håret sitt mørkt, barn blir truet med juling fordi de har salamipølse på brødskiven i matpakken, gutter med innvandrerbakgrunn truer norske gutter med juling dersom de ikke får mer spilletid på fotballaget, godteposer til barna ved markeringer i barnehagen blir gjennomgått for gelatin – slike poser blir merket med bilde av en gris til skrekk og advarsel. Om kveldene og i helgene stikkes biler i brann og ruter knuses i skolebygninger. Dette er ikke noe den monokulturelle stortingsrepresentanten Tybring-Gjedde finner på. Dette er en del av hverdagen i flerkulturelle Groruddalen i Oslo.

Og etter talen utdypet han til pressen:

Mobbing er det overalt, men det er noe annet når innvandrergutter går sammen i gjenger, mot norske gutter. Det er ingen tvil om at innvandrergutter blir hissigere enn norske – det ligger i kulturen.

Og slo fast at:

Islam utstår ikke frihetsverdier, og Islams makt øker dag for dag. Derfor må innvandringen fra muslimske land reduseres kraftig.

Her uttaler han seg om utregningene om hva innvandring vil koste samfunnet og velferdsstaten:

Ap vet at Norge triller i utforbakke. Ap vet at innvandringen totalt mangler bærekraft. Ap velger likevel å opptre som Keiser Nero da Roma brant i år 64. Han stilte seg opp og skuet over byen mens han spilte på lyren sin.

Her vil han kan hende mene at han bare svarer Abid Raja med samme mynt – leseren får selv vurdere i hvilken grad det forsvaret holder.

Sitt Raja, sitt!

Nei, det nytter ikke. Advokat Abid Q. Raja lar seg ikke dressere. Raja går sine egne veier, ikke som hunden, men som ulven. Heldigvis er det først i flokk dyrearten blir virkelig farlig.

(…)

Det var sikkert derfor ulven Raja lot være å ule mot Sponheims stigmatisering av oss i Frp. For hva er vel mer fristende enn noen offerlam slaktet på ekte halalvis?

Og i 2010 holdt han foredrag for «Documents Venner»:

Vekslende regjeringer har gjort sitt ytterste for å undergrave vår kulturarv. Det er vår oppgave og plikt å stanse dette. Det er ingen skam i å være glad i landet sitt. Og vi vil gjerne beholde det i noen generasjoner til. Ingen skal få Frp til å tie om dette.

(…)

Innvandringen til Norge, til Europa, den er ikke beskjeden. Den er enorm. I et historisk perspektiv er det en raskere innvandring til Europa nå, enn det var til Amerika fra Europa på 17- og 1800-tallet. Det vil gå langt fortere nå enn det gjorde for den hvite mann å fjerne de ti millionene med indianere på det amerikanske kontinentet.

(…)

Jeg tror det bryter med det konservative lynnet på Høyre-folk å tro at du står overfor så store utfordringer. Du snakker om 30-tallet, men jeg tror det er verre enn det. Da sto du overfor en ideologi du kunne knuse. Du knuser vanskelig en religion.

Det scenarioet er så forferdelig å tenke seg, at jeg tror Høyre ikke våger tanken, på hva det koster å ta det oppgjøret. For det er ikke noe trivelig tanke, verken for våre barn eller barnebarn, den kampen, som kanskje kommer i Europa. Men vi må være klar over den, og vi kan ikke vike.

Og senest sist uke ble Tybring Gjedde svært forarget over at en utenlandsk korrespondent mente at CTGs retorikk om at «Jeg står fremdeles fast ved at vi graver vår egen kulturelle og etniske grav her i Norge. Og det gjør vi gjennom innvandringspolitikken«, lignet på ABBs retorikk. (Han formidlet disse utsagnene i sin reportasje, og gjorde det uten å gjøre noen kobling til ABB. Men han skrev altså på NRK Ytring at det ville vært legitimt å formidle en kobling, hvilket avstedkom følgende reaksjon: )

Korrespondent Grégory Tervel viser i sin kronikk på NRK Ytring at han er en av disse. Han jakter ikke på de som misbruker sin politiske makt og innflytelse. Han er ikke maktas vaktbikkje. Han leter ikke etter korrupsjon blant eliten. Han jakter derimot, på de som gjennom ord og uttrykk ikke deler elitens verdensbilde. Og han ønsker å bringe oss til taushet. Tervel er i sannhet ingen pioner. Han er en av mange. Hans penn bryter ingen tabuer. Hans penn er ikke kontroversiell. Hans penn søker aksept og kollegers kameratslige klapp på skulderen. Grégory Tervel søker konsensusens trygghet.

(…)

Tervel er altså ikke den første som i ytringsfrihetens tjeneste, har gjort sitt ytterste for å bringe budbringeren til taushet. Men, han og alle dere andre, vil mislykkes.

Så da skulle forhåpentligvis Tybring-Gjedde ha fått noe mer klarhet i hvem som teoretisk sett kunne ha blitt såret av hans uttalelser.
Han avsluttet for øvrig Dagsnytt Atten-intervjuet med å gjenta sitt tidligere uttrykte om å bli statsråd i en borgerlig regjering.

I morgen skal Krfs og Venstres landsstyrer ta stilling til resultatet av regjeringssonderingene og spørsmålet om hvorvidt de for første gang skal gå inn i regjering med Fremskrittspartiet.

Jeg bare nevner det.

8 kommentarer om “En påminnelse til Tybring-Gjedde

 1. CTG har dessverre helt rett i alle sine uttalelser. At det er drøy kost for mange er ikke CTG sin feil. Sannheten kan såre om den blir undertrykket altfor lenge dessverre.

  Det er ennå ingen som ikke har kommet med noen seriøse motargumenter imot CTG sine påstander som ikke har vært enten halvseriøse eller selvmotsigende. Venter fortsatt på svar om dette.

  Liker

  • CTG har blant annet sagt at det er for mange asiater i Oslo. Inkluderer det Gulati, leder i Frp-ungdom, innflytter fra Førde dog med indisk bakgrunn? Pussig at CTG karaktereriserer partitopper som en del av problemet.

   Liker

  • 1) Jeg er litt usikker på hvordan man egentlig skal «komme med seriøse motargumenter» mot utsagn som «Hva er målet med å dolke vår egen kultur i ryggen?» eller «Mobbing er det overalt, men det er noe annet når innvandrergutter går sammen i gjenger, mot norske gutter. Det er ingen tvil om at innvandrergutter blir hissigere enn norske – det ligger i kulturen.«.

   2) Utfallet mot korrespondent Terviel ville jeg vel mene at er nokså effektivt motbevist bare ved å lese hva han faktisk skrev (eventuelt mitt referat).

   3) Som det egentlig burde fremgå nokså tydelig, så var hovedpoenget med dette blogginnlegget ikke å legge frem en masse argumenter mot CTGs allehånde utsagn (det er det faktisk ganske andre som har gjort før meg), men å korrigere CTGs virkeligbeskrivelse av at han umulig kunne ha sagt noenting som det var noensomhelst grunn til å bli såret over, og ihvertfall aldri hadde angrepet noen enkeltpersoner.

   Liker

 2. Tilbaketråkk: Sitatsjekk i Morgenbladet? | Langust og korsnebb

 3. Tilbaketråkk: Dagens sitat: Nasjonalisme | Langust og korsnebb

 4. Tilbaketråkk: Høydepunkter fra arkivet | Langust og korsnebb

 5. Tilbaketråkk: Beklagelsesmyten | Langust og korsnebb

 6. Tilbaketråkk: Dagens sitat: Tybring-Gjedde om mistenkeliggjøring og fordommer | Langust og korsnebb

Kommentér gjerne, selv om du ikke har noe spesielt dypsindig å komme med. E-post adresse er ikke påkrevet.

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..